Iisaku vald
Est | Eng |
tantsijad
Vallast

Iisaku vald asub Ida-Viru maakonna lõunaosas. Valla pindala on 258 km², elanikke on vallas 01.01.2014. a seisuga 1261. Iisaku valla keskus on Iisaku alevik, mida mainitakse esmakordselt 1426. a, mõis rajati 19. saj alguses. Iisaku alevik asub maakonnakeskusest Jõhvist 32 km kaugusel Narva-Tartu maantee ääres kõrgendikul. Iisaku vallas on Alliku, Imatu, Jõuga, Kasevälja, Kauksi, Koldamäe, Kuru, Lipniku, Lõpe, Pootsiku, Sõrumäe, Sälliku, Taga-Roostoja, Tammetaguse, Tärivere, Vaikla, Varesmetsa külad.
Meie valla olulisemad ettevõtluse alad on seotud metsa- ja põllumajandusega. Põllumajandusettevõtete tegevusaladeks on piimakarja-, ning teraviljakasvatus. Puidufirmade tegevusaladeks on metsa väljavedu, puidu ümbertöötlemine ning palkhoonete ehitamine. Valla elanikke teenindavad Iisaku Vallavalitsus, Iisaku Gümnaasium, kooli spordisaal ja staadion, lasteaed, Kunstide Kool, rahvamaja, sidejaoskond, juuksur, valla ja kooli raamatukogud, apteek ning vanurite hooldekodu.
Iisaku Gümnaasiumis õpib 146 last, kellest 56 täiendavad end Kunstide Koolis, õppides tantsu-, kunsti- või muusikaerialal
(klaver, viiul, kitarr, kannel, ukulele, mandoliin, plokkflööt ja akordion).
Meditsiiniteenuseid osutab Iisaku perearstikeskus.
Toitlustamist korraldavad Dello kohvik ja Prowints, mitmesuguseid küpsetisi pakub Dello pagariäri.
Iisakus on luterlik kirik ja maakonnamuuseum. Muuseumis on üles seatud maakonna ajalugu, loodust ja kultuuri tutvustav ekspositsioon.
Iisaku valla vaatamisväärsustest võiks ära nimetada edela-kirdesuunalist Iisaku-Illuka vallseljakut , mis on Eesti kõrgeimaks vallseljakuks e. oosiks ning temal asetsev Tärivere mägi kõrgusega 94 m üle merepinna on Ida- Viru maakonna kõrgeimaks punktiks. Mäele on ehitatud vaatetorn. Eelnimetatud oosi ääres paiknevad 4 maalilist Jõuga järve. Loodusehuvilistel on võimalik peatuda Võhma järve äärses puhkekohas, käia vaatamas Eesti vanimat mändi Kuru külas, jalutada Iisaku pargimetsas ning Kotka raba õppe-matkarajal. Iisaku kalmistul asuvad 17. saj. pärinevad kivist rõngasristid ja mälestusmärk kurjuse ohvritele ning Jõuga külas kääbaskalmistu- ligi 300 hauakääpaga suurim vadjalaste matmispaik Eestis.
Puhkamiseks pakub võimalusi imeilus Peipsi liivane põhjakallas, millest Iisaku valla territooriumile jääb 6 km, populaarseima rannalõiguga Kauksis, kus suvel 2000. a. avati I avalik rannaala Ida-Virumaal.
Iisaku seene - ning marjarikastes metsades ning veekogude äärtes on suurepärased jahi- ja kalastamisvõimalused.
Turistide ja puhkajate teenindajatest võiks ära märkida aastaringselt tegutsevad Vaikla puhkekeskus, Tagametsa puhkemaja, Kauksi puhkemaja ning suviti tegutsejatest OÜ Kauksi Rand kämpinguplatsi, Iisaku metskonna ning OÜ Tisleri telkimiskohad Kauksis.
Iisaku vallale on iseloomulik toonekurgede rohkus, kogu valla territooriumil on loendatud 12 asustatud toonekurepesa.
Iisaku valla vapil kajastub mets ja selle töötlemine. Oravad sümboliseerivad hoolitsust, töökust ja kokkuhoidlikkust ning nendel omadustel põhinevaid vallarahva tulevikulootusi.


 

arrow Iisaku valla ajaleht 
 
arrow Kasulikud viited
 
arrow Avalda arvamust siit
 
arrow Hajaasustuse programm
 
arrow Pildialbum