Iisaku vald
Est | Eng |
Teated
31. detsembril kell 21:00 aastavahetuse pidu Iisaku Rahvamajas
31. detsembril kell 21:00 Iisaku Rahvamajas.  Loe edasi ...
Alutaguse Vallavalitsuse 22. novembri 2017. a korraldusega nr 33 on algatatud Alutaguse valla Kuru küla Hundi kinnistu detailplaneeringu koostamine
Alutaguse Vallavalitsuse 22. novembri 2017. a korraldusega nr 33 on algatatud Alutaguse valla Kuru küla Hundi kinnistu detailplaneeringu koostamine.   Loe edasi ...
Alutaguse Vallavalitsus teatab, et Alutaguse Vallavolikogu 30. november 2017 otsusega nr 17 algatati Alutaguse valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine
Alutaguse Vallavalitsus teatab, et Alutaguse Vallavolikogu 30. november 2017 otsusega nr 17 algatati Alutaguse valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine.  Loe edasi ...
ALUTAGUSE TALENT 2018
Iisaku Rahvamajas 4. veebruaril algusega kell 12:00.  Loe edasi ...
Pensionist maksuvaba tulu arvestamine
Alates 1. jaanuarist 2018 on maksuvaba tulu määr ühes kuus 500 eurot ja aastas 6000 eurot.   Loe edasi ...
Alutaguse Vallavalitsus kuulutab välja valla sümboolika konkursi
Konkursitöö tuleb esitada hiljemalt 18.12.2017 kell 12.00.  Loe edasi ...
Aastalõpupidu 16. detsembril kell 20:00 Iisaku Rahvamajas
16. detsembril kell 20:00 Iisaku Rahvamajas.  Loe edasi ...
Iisaku jõuluturg 16. detsembril kell 10:00- 14:00
Iisaku jõuluturg toimul sel aastal 16.detsembril kell 10-14 Iisaku bussijaama hoones.  Loe edasi ...
Muutustest piirkondlikus politseitöös
Käesoleva aasta haldusreform liitis Avinurme ja Lohusuu omavalitsused Mustvee linnaga ning moodustus uus omavalitsus Mustvee vald. Seoses sellega muutus ka maakonna piir nii, et endiste Avinurme ja Lohusuu valdade territooriumid kuuluvad nüüd Jõgevamaa k  Loe edasi ...
Iisaku Vallavalitsus maksab välja jõulutoetust puudega lapsele alates 15. novembrist kuni 15. detsembrini 2017.a
Iisaku Vallavalitsus maksab välja jõulutoetust puudega lapsele alates 15. novembrist kuni 15. detsembrini 2017.aasta.  Loe edasi ...
"Suits ja Kool" 14. detsembril kell 19:00 Iisaku Rahvamajas
14. detsembril kell 19:00 Iisaku Rahvamajas.  Loe edasi ...
13. detsembril kell 16:30 Iisaku Raamatukogus Avo Kiir
Iisaku Raamatukogus 13. detsembril 16:30.  Loe edasi ...
Ilutulestikust ja ohutusest
Taas on kätte jõudnud aastaaeg, mil kaubandusvõrkudes on müügil suur valik ilutulestikke. Kuna sellised välku ja pauku tegevad tooted pakuvad väga suurt huvi ka meie noorematele kogukonnaliikmetele oleks paslik teha väike ülevaade ilutulestike müügi ja k  Loe edasi ...
Doonorite päev 12. detsembril Iisaku Rahvamajas
Kell 10:00- 13:00 Iisaku Rahvamajas.  Loe edasi ...
Detsembri lõpuni on Iisaku Raamatukogu Trepigaleriis Hille Väljaotsa käsitööpiltide näitus
Detsembri lõpuni Iisaku Raamatukogus.  Loe edasi ...
Lahtiste uste päev 8. detsembril Iisaku Gümnaasiumis
8. detsembril Iisaku Gümnaasiumis.  Loe edasi ...
Pakendikonteineritel on muutunud asukoht
Iisaku Vallavalitsus teatab, et on muutunud pakendikonteinerite asukohad.  Loe edasi ...
Etendus "Millal sa tagasi tuled?" 26. novembril kell 16:00 Iisaku Rahvamajas
26. novembril kell 16:00 Iisaku Rahvamajas.  Loe edasi ...
21. novembril kell 16:30 Iisaku Raamatukogus luule- ja muusikakava "Kõnnin taas koduteel"
21. novembril kell 16:30 Iisaku Raamatukogus.  Loe edasi ...
Mälumäng 19. novembril kell 12:00 Iisaku Rahvamajas
19. vovembri kell 12:00 Iisaku Rahvamajas.  Loe edasi ...
Tunnustuskonkurss "Noor Sädemeke" ja "Aasta vabaühendus 2017"
Eesmärk: Tunnustada Ida-Virumaal edukalt tegutsevaid noori/organisatsioone/asutusi/ noorteühendusi/ kodanikuühendusi, nende poolt elluviidud mõjukaid ettevõtmisi/ projekte ja kodanikuühiskonna arengusse aktiivselt panustavaid isikuid.  Loe edasi ...
VEEKATKESTUS 08.11.2017
08.11.17 ajavahemikul 9:00 kuni 17:00  Loe edasi ...
Peipsi Toidu sügisene sööming- 4. novembril Kauksi Puhkemajas
4. novembril Kauksi Puhkemajas.  Loe edasi ...
Film "Tuhamäed" 19. novembril kell 14:30 Iisaku Rahvamajas
19. novembril Iisaku Rahvamajas.  Loe edasi ...
30. oktoobril kell 12:00-13:00 teenindab Iisaku Raamatukogus lugejaid Peipsi- Alutaguse Koostöökoja tegevjuht Lii Roosa
30. oktoobril kell 12:00-13:00 teenindab Iisaku Raamatukogus lugejaid Peipsi- Alutaguse Koostöökoja tegevjuht Lii Roosa.  Loe edasi ...
Rahvusliku motiiviga riiete jõulueelne esitlusmüük Iisaku Rahvamajas 13. novembril kell 14:00- 15:00
13. novembril Iisaku Rahvamajas.  Loe edasi ...
Alutaguse Vallavolikogu I koosseisu esimene istung 31.10.2017
kell 15:00 Iisaku vallamajas II korruse saalis  Loe edasi ...
4. novembril kell 19:00 Iisaku Rahvamajas ansamblid Rüüt ja Kirju
4. novembril kell 19:00 Iisaku Rahvamajas.  Loe edasi ...
Veekatkestus Iisaku aleviku Kasevälja piirkonnas
Teatame, et seoses veeavariiga on Iisaku aleviku Kasevälja piirkonnas veekatkestus.  Loe edasi ...
Teade
Seoses ehitatavate torustike läbipesuga esineb tööpäevadel Iisaku aleviku ühisveevärgis ajutisi survekõikumisi.  Loe edasi ...
Alutaguse valla valimiskomisjon registreeris 23. oktoobril 2017. a oma otsusega valitud volikogu liikmed, asendusliikmed ja lisamandaadid
Valimiskomisjon võttis vastu otsused  Loe edasi ...
Iisaku Kunstide Kool ootab huvilisi ringidesse!
Info: iisakukunstidekool@ hot.ee, tel 56676933, 3393002   Loe edasi ...
24. oktoobrill kell 17:00 Iisaku Raamatukogus- Ats Reiska
24. oktoobril kell 17:00 Iisaku Raamatukogus.  Loe edasi ...
VEEKATKESTUS
16.10.17 ajavahemikul 9:00 kuni 17:00.  Loe edasi ...
Hääletamistulemuste kindlakstegemine Alutaguse valla valimiskomisjonis toimub 16. oktoobril kell 10:00 Iisaku vallamajas II korruse saalis
Hääletamistulemuste kindlakstegemine valla valimiskomisjonis toimub 16. oktoobril kell 10:00 Iisaku vallamajas II korruse saalis   Loe edasi ...
Mälumäng 22. oktoobril kell 12:00 Iisaku Rahvamajas
22. oktoobril kell 12:00 Iisaku Rahvamajas.  Loe edasi ...
Iisaku Vallavalitsus korraldab projekteerimistingimuste eelnõu väljapaneku
Kraavi tn 8 kinnistu  Loe edasi ...
Iisaku Vallavalitsus teatab, et Iisaku valla Kuru küla Vogti kinnistu detailplaneering on avalikul väljapanekul 09. oktoobrist kuni 07. novembrini 2017. a
Iisaku Vallavalitsus teatab, et Iisaku valla Kuru küla Vogti kinnistu detailplaneering on avalikul väljapanekul 09. oktoobrist kuni 07. novembrini 2017. a tööpäeviti kella 9.00-15.00 Iisaku vallamajas aadressil Tartu mnt 56, Iisaku alevik.  Loe edasi ...
OÜ Iisaku Elamumajandus asub nüüdsest aadressil Tartu mnt 62
Osaühing Iisaku Elamumajandus kontor asub nüüdsest aadressil Tartu mnt 62, gümnaasiumi hoone vanas osas endises õpetaja korteris.  Loe edasi ...
Rändnäitus "Naesterahwa töö ja elu" Iisaku Raamatukogu trepigaleriis alates 3. okt.
3. oktoobrist- 24. oktoobrini Iisaku Raamatukogus.  Loe edasi ...
Kuressaare Linnateatri etendus "Kolme pörsa lugu" 20. oktoobril kell 11:00 Iisaku Rahvamajas
20. oktoobril kell 11:00 Iisaku Rahvamajas  Loe edasi ...
Kuressaare Linnateatri etendus "Savann" 19. oktoobril kell 19:00 Iisaku Rahvamajas
19. oktoobril kell 19:00 Iisaku Rahvamajas.  Loe edasi ...
Iisaku Lasteaed Kurekell kuulutab välja konkursi LOGOPEEDI ametikoha täitmiseks
Iisaku Lasteaed Kurekell kuulutab välja konkursi LOGOPEEDI ametikoha (0,5) täitmiseks.  Loe edasi ...
Eesti ETNO 2017 ringreis
7. oktoobril kell 18:00 Iisaku Rahvamajas.  Loe edasi ...
Kirjanik Heli Künnapas 4. oktoobril kell 17:00 raamatukogus
4. oktoobril kell 17:00 Iisaku Raamatukogus.  Loe edasi ...
Iisaku Lasteaed Kurekell kuulutab välja konkursi LOGOPEEDI ametikoha täitmiseks
Iisaku Lasteaed Kurekell kuulutab välja konkursi LOGOPEEDI ametikoha täitmiseks.  Loe edasi ...
Endiste Iisaku Sovhoosi töötajate kokkutulek 30. septembril kell 14:00 Iisaku Rahvamajas
30. septembril kell 14:00 Iisaku Rahvamajas.  Loe edasi ...
Iisaku Vallavolikogu istung 21. septembril 2017. a
Kell 15:00, Iisaku vallamajas volikogu saalis  Loe edasi ...
Iisaku Vallavalitsus korraldab 20. septembril 2017. a kell 10:00 kirjaliku enampakkumise hoonestusõiguse seadmiseks
Iisaku Vallavalitsus korraldab 20. septembril 2017. a kell 10:00 kirjaliku enampakkumise Uuselamurajooni kinnistu kruntidele hoonestusõiguse seadmiseks.   Loe edasi ...
Mälumäng 17. septembril kell 12:00 rahvamajas
17. septembril kell 12:00 rahvamajas.  Loe edasi ...
Iisaku valla 26. sünnipäev 23. septembril rahvamajas
23. septembril algusega kell 16:00 Iisaku Rahvamajas.  Loe edasi ...
Iisaku Kunstide Kooli avaaktus 7. septembril kell 17:30
7. septembril kell 17:30 tantsuklassis.  Loe edasi ...
Ansambel Estbel 21. septembril kell 19:00 rahvamajas
Estbel on üsna harukordse koosseisuga ansambel.  Loe edasi ...
Näidend "Ausammas" 3. septembril kell 15:00 rahvamajas
3. septembril kell 15:00.  Loe edasi ...
Etendus "Gravitatsioon" 18. septembril kell 19:00 rahvamajas
Iisaku Rahvamajas 18. septembril kell 19.00.  Loe edasi ...
Seoses veeavariiga on täna, 21.augustil 2017 veekatkestus Iisaku aleviku lõunaosas Kaseväljal
21. augustil Kaseväljal.  Loe edasi ...
Avatud on konkurss „Ida-Virumaa Aasta Ettevõtted 2017“
Ida-Viru Ettevõtluskeskus koostöös partneritega: Ida-Viru Maavalitsus, Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit, Eesti Kaubandus- Tööstuskoja Jõhvi esindus, Europe Direct`i Jõhvi teabekeskus, Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus ja PR Põhjarannik tunnustavad Ida-Virum  Loe edasi ...
IISAKU VALLAVALITSUS MAKSAB VÄLJA ESMAKORDSELT KOOLI MINEVA LAPSE TOETUST
Toetust makstakse vanema, eestkostja või lapse perekonnas hooldaja avalduse alusel.  Loe edasi ...
IISAKU PEREPÄEV 26. augustil algusega kell 11:00
26. augustil algusega kell 11:00 Iisaku Lasteaed Kurekell õuel ja Iisaku staadionil.  Loe edasi ...
Iisaku Vallavalitsus korraldab projekteerimistingimuste eelnõu väljapaneku
Teemandi tee 2  Loe edasi ...
MTÜ Peipsi-Alutaguse Koostöökoda alustab Eesti maaelu arengukava 2014-2020 Leader meetme rakendamise raames projektitaotluste vastuvõtmist 2017. aasta rakenduskava meetmetele M1, M2 ja M3.
Taotlusvoor on avatud 7.-13. oktoober 2017 (taotlemine e-PRIA kaudu) ja esitatud projektitaotluste hindamistulemusi on oodata detsembri kolmandal nädalal.   Loe edasi ...
KOHALIKE OMAVALITSUSTE VOLIKOGUDE VALIMISED 15. oktoobril 2017
HOIDISTE KONKURSS- DEGUSTEERIMINE
26. augustil IISAKU PEREPÄEVAL.  Loe edasi ...
Iisaku postkontor on ajutiselt suletud 3.08-4.08.08.2017 ja 21.08-31.08.2017
Iisaku postkontor on ajutiselt suletud 3.08-4.08.08.2017 ja 21.08-31.08.2017.  Loe edasi ...
Veekatkestus 31. juulil kell 09:00- 12:00
31. juulil 2017. a kell 09:00- 12:00.  Loe edasi ...
Asta Talviste käsitöö näitus raamatukogu trepigaleriis
Augustis- septembris raamatukogu trepigaleriis.  Loe edasi ...
Laikrete perebändi kontsert Iisaku Rahvamajas 20. augustil kell 12:00
20. augustl Iisaku Rahvamajas kell 12:00.  Loe edasi ...
Iisaku Vallavolikogu erakorraline istung 18. juulil 2017. a
Iisaku vallamajas volikogu saalis  Loe edasi ...
Iisaku Lasteaed Kurekell kuulutab välja konkursi lasteaiaõpetaja ametikohale
Tööleasumise aeg 25. augustil 2017  Loe edasi ...
Iisaku Vallavalitsus pikendab konkursi tähtaega IISAKU LASTEAIA KUREKELL direktori vaba ametikoha täitmiseks
Tööle asumise aeg kokkuleppel.  Loe edasi ...
Iisaku Vallavalitsus korraldab konkursi IISAKU LASTEAIA KUREKELL direktori vaba ametikoha täitmiseks
Tööleasumise aeg 17. juuli 2017. a  Loe edasi ...
II Peipsi Järvefestival
6.-15. juulil 2017   Loe edasi ...
Pärimuskontsertid „ESTE HIRMUS, PÄRAST ARMAS” Ida-Virumaal
22. juulil 2017. a kell 13:00 Iisakus «Meie» kaupluse platsil  Loe edasi ...
Hiiumaa seltsingu «Pühalepa Lustilised» tantsurühma kontsert
8. juulil 2017. a Iisaku rahvamajas  Loe edasi ...
8. juulil 2017 toimub lendorava kaitsekorralduse teemaline infopäev
Eestimaa Looduse Fond kutsub lendorava püsielupaikade maaomanikke osalema 8. juulil 2017 lendorava kaitsekorralduse teemalisel infopäeval  Loe edasi ...
Doonorite päev 27. juunil Iisaku Rahvamajas
27. juunil Iisaku Rahvamajas kell 10:00- 14:00.  Loe edasi ...
30. juunil kell 19:00 Iisaku Rahvamajas näidend "Ausammas"
30. juunil rahvamajas.  Loe edasi ...
Valitsus kiitis heaks KOV-ide ühinemise jätkamise ja haldusreformi erandid
Valitsus kiitis tänasel istungil heaks otsused, mille järgi viiakse kohalike omavalitsuste ühinemised lõpuni valitsuse 9.02.2017 ettepanekute järgi. Nelja ühinemisettepaneku osas soovib valitsus piirkondlikelt komisjonidelt täiendavat arvamust.  Loe edasi ...
Tuletorni Kontsert 2017
28. ja 29. juulil Rannapungerjal.  Loe edasi ...
Leader projektitoetuste järgmine voor toimub oktoobris
2017. aasta taotlusvooru ajaks on planeeritud oktoobri algus ning avanevad kõik kolm meedet.   Loe edasi ...
Iisaku Gümnaasiumi lõpuaktused
17 juuni kell 12:00 , 20. juuni kell 16:00.  Loe edasi ...
Iisaku Vallavolikogu istung 15. juunil 2017. a Iisaku vallamajas volikogu saalis
kell 15:00  Loe edasi ...
23. juunil kell 20:30 JAANIPIDU Iisaku lauluväljakul
23. juunil kell 20:30 Iisaku lauluväljakul.  Loe edasi ...
Iisaku vald ja Breklumi osavald allkirjastasid 6. juunil 2017. a koostöökinnituse
6. juunil 2017. a.  Loe edasi ...
17. juunil 2017 on Iisaku kalmistul võimalik graveerida olemasolevatele hauakividele nimesid ja daatumeid
17. juunil 2017. a.  Loe edasi ...
LASTE VABARIIK 16. juunil kell 15:00 Iisaku Rahvamaja juures
16. juunil kell 15:00 Iisaku Rahvamaja juures.  Loe edasi ...
Iisaku Vallavalitsus jätkab kirjalike enampakkumiste korraldamist Uuselamurajooni kinnistu kruntidele hoonestusõiguse seadmiseks
Iisaku Vallavalitsus jätkab kirjalike enampakkumiste korraldamist   Loe edasi ...
IV Peipsimaa orelifestival toimub 26.-30. juuni 2017
Peipsimaa orelifestival paneb väärtorelid helisema jaanpäeva järgsel ajal ja enne noorte laulupidu Iisakus, Tormas, Lohusuus, Mustvees, Kodaveres, Räpinas, Tartus ja esimest korda ka Petseris.  Loe edasi ...
Peipsi toidusuveniiri konkurss
Konkursile oodatakse tooteid, mida võiks Peipsimaa maitsete aastal turistidele kaasa müüa ja mis hiljem meenutaksid neile seda toredat ja maitsvat väljasõitu.   Loe edasi ...
Harrastusfotograaf Aime Niineste fotonäitus raamatukogu trepigaleriis
Juulikuu lõpuni.  Loe edasi ...
Iisaku Lasteaia Kurekell arengukava 2017-2021 avalik väljapanek 25. maist- 07. juunini 2017. a
Iisaku Vallavalitsus kiitis heaks volikogu määruse «Iisaku Lasteaia Kurekell arengukava 2017-2021» eelnõu, mis on suunatud avalikule väljapanekule 25. mai 2017 kuni 07. juuni 2017. a valla kodulehel ja lasteaia kodulehel.   Loe edasi ...
Iisaku Vallavalitsus koostöös Eesti Töötukassaga korraldab teabepäeva kõigile piirkonna tööandjatele ja töötajatele
Teabepäev on 30.mail kell 13.00-15.00 Iisaku Rahvamajas.   Loe edasi ...
Ida päästekeskus kutsub ohutusalasele teabepäevale „Kodu tuleohutus“
31.05.2017 kell 14.00 Ida päästekeskuses.  Loe edasi ...
Alutaguse avastusretked kutsuvad
Alutaguse avastusretked kutsuvad.  Loe edasi ...
Ida- Virumaa memmede tantsupäev 28. mail kell 14.00 Iisaku lauluväljakul
28. mail kell 14.00 Iisaku lauluväljakul.  Loe edasi ...
Rohevahetus 20. mail kell 11.00- 13.00 Kauksis
20. mail kell 11.00- 13.00 Kauksis.  Loe edasi ...
Raamatukogu kutsub kõiki juubeliüritusele 26. mail kell 16:00
26. mail kell 16:00 Iisaku Raamatukogus.  Loe edasi ...
Iisaku Kunstide Kooli kontsert- aktus 30. mail kell 18:00
30. mail kell 18:00 Iisaku Gümnaasiumi aulas.  Loe edasi ...
19. mail kell 17:30 toimub Iisaku Kunstide Kooli tantsuklassi hindeetendus
19.mail kell 17:30 Iisaku Rahvamajas.  Loe edasi ...
Iisaku Vallavalitsus korraldab Kraavi põik 1 ja Kraavi tn 12 projekteerimistingimuste eelnõu väljapaneku
Iisaku vallamajas  Loe edasi ...
Vee- ja kanalisatsioonisüsteemi ehitustööd Iisaku alevikus
12. detsembril 2016. allkirjastati Iisaku Elamumajandus OÜ ja Wesico Project OÜ vahel Iisaku aleviku lõunaosa vee- ja kanalisatsioonisüsteemi projekteerimis- ja ehitustööde teostamise leping.  Loe edasi ...
Iisaku Vallavolikogu istung 11. mail 2017. a Iisaku rahvamajas
Istungi algus kell 15:00  Loe edasi ...
Volikogu otsus küsitluse tulemuste kinnitamise kohta
Iisaku Vallavolikogu 20.04.2017. a otsus nr 174 «Vabariigi Valitsuse algatatud haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamise küsitluse tulemuste kinnitamine»   Loe edasi ...
Iisaku Vallavolikogu 20. aprilli 2017. a. otsusega nr 173 on algatatud Iisaku valla Kuru küla Vogti kinnistu üldplaneeringut muutva detailplaneeringu koostamine
Iisaku Vallavolikogu 20. aprilli 2017. a. otsusega nr 173 on algatatud Iisaku valla Kuru küla Vogti kinnistu üldplaneeringut muutva detailplaneeringu koostamine.  Loe edasi ...
Iisaku Vallavalitsus korraldab 31. mail 2017. a kell 10:00 kirjaliku enampakkumise hoonestusõiguse seadmiseks
Uuselamurajooni kinnistu kruntidele hoonestusõiguse seadmine enampakkumise korras 31. mail 2017. a kell 10:00  Loe edasi ...
Emadepäeva kontsert- aktus 12. mail kell 18:00 Iisaku Rahvamajas
12. mail kell 18:00 Iisaku Rahvamajas.  Loe edasi ...
Südamekuu raames toimub 29. aprillil Iisaku Spordikeskuses skyjumping batuutidel
29. aprillil Iisaku Spordikeskuses.  Loe edasi ...
Pindalatoetused 2017
Ida- Virumaa Talupidajate Liit (IVTL) koostöös Maaelu Edendamise Sihtasutuse (MES) ja PRIA-ga pakub pindalatoetuste taotlejatele e- PRIA juhendamise teenust ajavahemikul 02. mai- 16. juuni 2017.   Loe edasi ...
Andekate Noorte Energiafond ootab taotlusi
Tänasest, 24. aprillist on avatud Eesti Energia ja Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu loodud Andekate Noorte Energiafondi kevadine taotlusvoor. Fondi kaudu saab taotleda toetust Ida-Virumaa noorte huvitegevuseks. Taotlusvoor jääb avatuks 21. maini 2017.  Loe edasi ...
Ida- Virumaa täiskasvanute näitemängupäev 6. mail Iisaku Rahvamajas
6. mail Iisaku Rahvamajas.  Loe edasi ...
Svetlana Pärna maalinäitus raamatukogus 15. aprillist- 25. maini
15. aprillist kuni 25. maini raamatukogus.  Loe edasi ...
25. aprillil kell 14:00 raamatukogus- Sulev Oll
25. aprillil kell 14:00.  Loe edasi ...
Iisaku Vallavolikogu istung neljapäeval, 20. aprillil 2017. a
kell 15:00 vallamajas volikogu saalis  Loe edasi ...
Eesti õhuvägi õppusel Kevadtorm
Selle aasta suurõppus Kevadtorm toimub Põhja-Eestis 8. maist kuni 24. maini. Nagu tavaliselt, moodustavad ka sellel õppusel Eesti ja liitlaste õhuvägede üksused ühe ja ühtselt tegutseva õhuväe.   Loe edasi ...
Mälumäng 23. aprillil kell 12:00 Iisaku Rahvamajas
23. aprillil kell 12.00 Iisaku Rahvamajas.  Loe edasi ...
Reedel, 14.aprillil kella 10.00- 14.00 Iisaku bussijaamas LIHAVÕTTETURG
Müügil aiasaadused ja kodused hoidised, mesi, küpsetised, koduleib, kana- ja vutimunad, lambaliha, juustud kohalikult väikeettebvõtjalt, sink, vorst, käsitööseebid, küünlad, ehted, kaltsuvaibad ne.  Loe edasi ...
Elektrooniline küsitlus 9. aprillil 2017 kell 8-22
Elektrooniline küsitlus toimub pühapäeval 9. aprillil kell 8 – 22 veebikeskkonnas www.volis. Lingile «VALDADE ÜHENDAMISE E-KÜSITLUS» klikates suunatakse Teid hääletuskeskkonda. Ligipääs e-küsitlusele avaneb 9. aprillil kell 8.00.   Loe edasi ...
Iisaku vallas toimub rahvaküsitlus 9. ja 10. aprillil 2017. a.
9. ja 10. aprillil 2017.a.  Loe edasi ...
Koerte ja kasside pidamisest
Iga omavalitsus kehtestab määrusega koerte ja kasside pidamise eeskirja, mis sätestab nõuded kuidas oma lemmikloomaga ümber käia nii, et see ei tooks endaga kaasa sekeldusi.   Loe edasi ...
Seikluskomöödia "Sangarid" 20. aprillil kell 19:00 Iisaku Rahvamajas
20. aprillil kell 19:00 Iisaku Rahvamajas.  Loe edasi ...
Suurjäätmete konteiner
Iisaku Vallavalitsus annab teada, et aprilli- ja maikuus on võimalus tasuta ära anda suurjäätmeid.   Loe edasi ...
Doonorite päev 28. märtsil Iisaku Rahvamajas
28. märtsil kell 10:00- 14:00 Iisaku Rahvamajas.  Loe edasi ...
Aita tunnustada, tunnustusauhind „Lastega ja lastele“ ootab nominente
Tänasest saab igaüks esitada nominente auhinnale „Lastega ja lastele“. Tunnustamist väärivad lapsed, noored, täiskasvanud, ettevõtmised ja ühendused, kes on värskete algatuste või pikaajalise tegevusega oluliselt panustanud laste ja noorte heaolusse.  Loe edasi ...
Küllike Saar 31. märtsil kell 16:00 Iisaku Raamatukogus
31. märtsil kell 16:00 Iisaku Raamatukogus.  Loe edasi ...
Iisaku Vallavolikogu istung 23. märtsil 2017. a
kell 15:00 Iisaku vallamajas volikogu saalis  Loe edasi ...
Jõhvi töömess 2017
15.märtsil 2017 toimub Jõhvi Kontserdimajas Jõhvi töömess.  Loe edasi ...
Väljakutsemängud
Viimastel nädalatel on sagenenud teated lastest, kes mängivad nii sõiduteedel kui sotisaalmeedia vahendusel ohtlikke mänge ning seavad sellega ohtu oma elu või vigastavad ennast.  Loe edasi ...
Mälumäng 26. märtsil kell 12:00 Iisaku Rahvamajas
26. märtsil kell 12:00 Iisaku Rahvamajas.  Loe edasi ...
Film "Armastus" 23. märtsil kell 19:00 Iisaku Rahvamajas
23. märtsil kell 19:00 Iisaku Rahvamajas  Loe edasi ...
Komöödia "Henrik Normanni uskumatud seiklused New Yorgis" 10. aprillil kell 19:00 Iisaku Rahvamajas
10. aprillil kell 19:00 Iisaku Rahvamajas.  Loe edasi ...
Iisaku Vallavalitsus korraldab 08. märtsil 2017. a kell 10:00 kirjaliku enampakkumise hoonestusõiguse seadmiseks
Uuselamurajooni kinnistu kruntidele hoonestusõiguse seadmine enampakkumise korras 08. märtsil 2017. a kell 10:00  Loe edasi ...
Naistepäevapidu 10. märtsil kell 20:00 Iisaku Rahvamajas
10. märtsil kell 20:00 Iisaku Rahvamajas.  Loe edasi ...
Laste ja noorteabi fondi stipendiumi taotlemise tähtaeg on 1. märts 2017
Aastal 2017 on stipendiumi suurus kuni 250 eurot ja selle saamise taotlus tuleb esitada hiljemalt 1.märtsiks 2017.  Loe edasi ...
ALUTAGUSE TALENT 2017
5. märtsil kell 12.00 Iisaku Rahvamajas.  Loe edasi ...
KALAKÜLA Peipsi järvel
18. ja 19. veebruaril.  Loe edasi ...
Mälumäng 19. veebruaril kell 12:00 Iisaku Rahvamajas
19. veebruaril kell 12:00.  Loe edasi ...
Rahvamajade tuur üle Eesti 08.03 Iisakus
08.03 Iisaku Rahvamajas.  Loe edasi ...
Veekatkestus Kaseväljal
15. veebruaril kell 09:00- 14:00.  Loe edasi ...
Iisaku Vallavolikogu istung 16.02.2017
kell 15:00 vallamajas volikogu saalis  Loe edasi ...
Iseseisvuspäevale pühendatud kontsert- aktus 24. veebruaril kell 14:00 Iisaku Rahvamajas
24. veebruaril kell 14:00 Iisaku Rahvamajas.  Loe edasi ...
Tammispää Kalapidu 2017
11. märtsil Tammispääl.  Loe edasi ...
Statistikaameti 2017 aasta isiku-uuringute info ja töökuulutus
Statistikaamet viib iga-aastaselt läbi kolme uuringut:Eesti tööjõu-uuring,Turismi mooduluuring, Leibkonna eelarve uuring.   Loe edasi ...
Õiguskorra ülevaade Iisaku vallas
Vahepeal on aasta uue numbri ette keeranud ning vana seljataha jätnud. Seega on paslik teha kokkuvõtte möödunud aasta õiguskorrast Iisaku vallas ning ülevaade ka Teieni tuua.   Loe edasi ...
Iisaku Gümnaasium pakub tööd koristajale
Iisaku Gümnaasium pakub tööd koristajale.  Loe edasi ...
1. veebruarist alustab eelkool
Ootame 2017/2018 õa Iisaku Gümnaasiumi 1.klassi tulevaid õpilasi ja lapsevanemaid eelkooli esimesele kohtumisele 1.veebruaril. Õppetöö hakkab toimuma üle nädala kolmapäeviti kell 16.00-17.25. Eelkooli õpetaja on Liina Sutt.  Loe edasi ...
Sõbrakuu müügipäev- Iisaku Rahvamajas 15. veebruaril kell 10:30- 12:00
Iisaku Rahvamajas 15. veebruaril kell 10:30- 12:00  Loe edasi ...
Raamatukogus 2. veebruaril kell 17:00 kohtumine Marko Kalduriga
2. veebruaril kell 17:00 raamatukogus.  Loe edasi ...
Tsirkuseetendus "Fantastiline planeet" lükkub edasi
20. jaanuaril Iisaku Rahvamajas kell 10:00.  Loe edasi ...
Film "November" 16. veebruaril kell 19:00 Iisaku Rahvamajas
16. veebruaril Iisaku Rahvamajas.  Loe edasi ...
Iisaku Vallavolikogu istung 19.01.2017
kell 15:00 Iisaku vallamajas volikogu saalis  Loe edasi ...
Etendus "See kõik on tema" 1. märtsil kell 19:00 Iisaku Rahvamajas
1. märtsil kell 19:00 Iisaku Rahvamajas.  Loe edasi ...
Mälumäng 22. jaanuaril kell 12:00 Iisaku Rahvamajas
22. jaanuaril kell 12:00 Iisaku Rahvamajas.  Loe edasi ...
Jõulukuuskede põletamine 6. jaanuaril kell 18.00 Iisaku laululuväljaku lõkkeplatsil
6. jaanuaril kell 18.00 lauluväljaku lõkkeplatsil.  Loe edasi ...
Kohtumine Erika Kruubiga 10. jaanuaril kell 18.00 raamatukogus
10. jaanuaril kell 18.00  Loe edasi ...
Iisaku Vallavalitsus korraldab 17. jaanuaril 2017.a kell 10:00 kirjaliku enampakkumise hoonestusõiguse seadmiseks
Iisaku Vallavalitsus korraldab 17. jaanuaril 2017. a kell 10:00 kirjaliku enampakkumise hoonestusõiguse seadmiseks .  Loe edasi ...
Iisaku Vallavalitsus ootab ettepanekuid kandidaatide kohta
Põhjendatud ettepanekud palume esitada vallavalitsusele kirjalikult hiljemalt 10. jaanuariks 2017. a   Loe edasi ...
Osale laste-ja noortekultuuri aasta 2017 ideekonkursil “50 ideed!”
Aasta 2017 on laste- ja noortekultuuri aasta, mille eesmärk on innustada lapsi ja noori kultuurist osa saama ning ise looma. Teema-aasta tunnuslause “Mina ka!” ning märksõnad ise(koos)olemine ja koos(ise)tegutsemine kutsuvad nii ise kui ka koos teistega   Loe edasi ...
Doonorite päev 29. detsembril Iisaku Rahvamajas
29. detsembril Iisaku Rahvamajas  Loe edasi ...
Iisaku Vallavolikogu istung 28.12.2016
kell 15:00 Iisaku vallamajas volikogu sallis  Loe edasi ...
Merekultuuriaasta ärasaatmine 31. detsembril kell 21.00 Iisaku Rahvamajas
31. detsembril kell 21.00 Iisaku Rahvamajas.  Loe edasi ...
Alates detsembrikuust väljastab ka Iisaku apteek soodustingimustel inkontinentsitooteid ja nahahooldusvahendeid
Alates detsembrikuust väljastab ka Iisaku apteek soodustingimustel inkontinentsitooteid ja nahahooldusvahendeid.   Loe edasi ...
Kauksi ja Kuru külade elanikud andsid välja oma ajalooraamatu
Kauksi ja Kuru külad esmamainimisest tänapäevani“ on koondatud ajaloolised faktid ja fotod kuni tänapäevani.   Loe edasi ...
Aastalõpupidu 16. detsembril kell 20.00 Iisaku Rahvamajas
16. detsembril kell 19.00 Iisaku Rahvamajas.  Loe edasi ...
Jõulukontsert 19. detsembril kell 19.00 Iisaku Rahvamajas
19. detsembril kell 19.00 Iisaku Rahvamajas.  Loe edasi ...
Harrastusfotograaf Erika Kruubi mere- teemaline fotonäitus raamatukogus
7. detsembrist kuni 15. jaanuarini  Loe edasi ...
Jõuluturg toimub ka tänavu
Jõuluturg toimub ka tänavu, ikka vanas heas bussijaama hoones 17. detsembril kella 10.00-14.00.   Loe edasi ...
Iisaku Vallavolikogu istung 07. detsembril 2016. a kell 15:00
Iisaku vallamajas volikogu saalis  Loe edasi ...
Etendus "Vooruslik elumees ehk suur eksitus" 11. dets. kell 17.00 Iisaku Rahvamajas
11. detsembril kell 17.00 Iisaku Rahvamajas.  Loe edasi ...
Pidu päise päeva ajal- 4. detsembril Iisaku Rahvamajas
4. detsembril kell 13.00  Loe edasi ...
Videovalve Iisaku alevikus
Videovalve Iisaku alevikus  Loe edasi ...
Enesekaitse kursuse 2. õppepäev toimub 4. detsembril
kell 10.00- 15.00.  Loe edasi ...
Järgmisest aastast saab haigekassa blankette ja vorme täita kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja juures
Alates esimesest jaanuarist saavad kõikide linnade ja valdade inimesed pöörduda oma kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja poole, et täita haigekassa avaldusi ning blankette.   Loe edasi ...
Terviseloeng Iisaku Rahvamajas (23. novembril kell 18.00)
23. novembril kell 18.00 Iisaku Rahvamajas.  Loe edasi ...
Rahvatantsu õppepäev 6. jaanuaril Iisaku Rahvamajas
6. jaanuaril kell 14.00- 18.00 Iisaku Rahvamajas.  Loe edasi ...
Iisaku Vallavolikogu istung 24. novembril 2016. a kell 15:00
Iisaku vallamajas volikogu saalis  Loe edasi ...
Film «Õnn tuleb magades» 20. novembril kell 14:30
Iisaku Rahvamajas 20. novembril kell 14.30.  Loe edasi ...
Mälumäng 20. novembril Iisaku Rahvamajas
20. novembril kell 12.00 Iisaku Rahvamajas.  Loe edasi ...
Kalastuskaardi taotlemisest 2017. aastaks Peipsi järvele
Kalastuskaardi taotluste vastuvõtt 2017. aastaks algab neljapäeval, 1. detsembril kell 9:00.  Loe edasi ...
Rahvakoosolek 15. novembril kell 18.00 Iisaku Rahvamajas
15. november  Loe edasi ...
Bonzo parimad laulud läbi aegade 27. novembril rahvamajas
27. novembril Iisaku Rahvamajas  Loe edasi ...
Elanike arvamuse väljaselgitamine seoses valdade ühinemisega 27. ja 28. novembril 2016
27. novembril ja 28. novembril 2016. a   Loe edasi ...
Enesekaitse kursus 19. novembril ja 3. detsembril
Kell 11.00- 16.00  Loe edasi ...
Kemikaale käitlevate ettevõtete väline elanikkonnakaitse kava
Kemikaale käitlevate ettevõtete väline elanikkonnakaitse kava on vastavalt Seveso direktiivi 2012/18/EL artiklile 12 ja kemikaaliseaduse §34 p3 alusel koostatav A-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõtete käitisevälise hädaolukorra lahendamise plaan.   Loe edasi ...
Perepäevade kokkuvõte
Sellel, 2016.aastal viisid ELKS Alutaguse osakond, RMK ja Alutaguse Matkaklubi läbi kaks toredat perepäeva: „Taimede lummuses – puud“ ja „Seeneperepäev“.   Loe edasi ...
Etendus
Kui kaugele on valmis minema kaks üldiselt heatahtlikku ja moraalset naist kui neid ahvatleb võimalus natuke teenida? Risk on ju väike ja midagi eriti hullu nad ei tee. Pealegi on see raha peaaegu nende oma. Eriti kui neil on seda raha ka hädasti tarvis.  Loe edasi ...
Ühinemislepingu ja selle lisade avalik väljapanek
Alajõe valla, Iisaku valla, Illuka valla, Mäetaguse valla ja Tudulinna valla ühinemislepingu ja selle lisade avalik väljapanek 25. oktoobrist kuni 15. novembrini 2016. a   Loe edasi ...
Rahvamajade tuur üle Eesti
11. novembril kell 19.00  Loe edasi ...
Teade!
Iisaku Vallavalitsus annab üürile vallale kuuluva korteri  Loe edasi ...
Mälumäng
23. oktoobril kell 12.00 Iisaku Rahvamajas  Loe edasi ...
Film "Teesklejad" 3. novembril rahvamajas
3. novembril kell 19.00 Iisaku rahvamajas film "Teesklejad". Pilet 4€ ja 2.50€.  Loe edasi ...
Iisaku Vallavolikogu istung 20. oktoobril 2016. a kell 15:00
Iisaku vallamajas volikogu saalis  Loe edasi ...
Tuntud inimene raamatukogus
Esmaspäeval 24. oktoobril kell 14.00-16.00.  Loe edasi ...
Luule- ja muusikakava
20. oktoobril kell 18.00 raamatukogus  Loe edasi ...
IDA-VIRUMAA LÕUNAREGIOONI NOORSOOTÖÖ KOOSTÖÖGRUPP
ESF programm „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“, mille raames suurendatakse noorsootöö teenuste kättesaadavust ja kaasatakse tõrjutusriskis noori; tõstetakse noorte konkurentsivõimet ja suurendatakse nende kokkupuud  Loe edasi ...
Justiitsministeerium avaldas laste seksuaalkäitumise murebaromeetri
Justiitsministeerium avaldas murebaromeetri, mille järgi saab igaüks hinnata, kas lapse või teismelise seksuaalkäitumine on tema arengule vastav või peaks oleme tähelepanelik ja last aitama.   Loe edasi ...
Projekteerimistingimuste avalik väljapanek
Iisaku Vallavalitsus korraldab avaliku väljapaneku projekteerimistingimuste andmiseks   Loe edasi ...
Mudilaste mänguring
Mudilaste mänguring ootab osalema 3 - 7 aastasi lapsi. Kohtume esmaspäeviti kell 17.30 - 18.00 Iisaku Kunstide Kooli tantsuklassis.  Loe edasi ...
Iisaku Kunstide Kool ootab huvilisi treeningutele!
Iisaku Kunstide Kool ootab huvilisi treeningutele!  Loe edasi ...
PPAFF 2016
20. oktoobril kell 19.00  Loe edasi ...
Sügispidu
29. oktoobril kell 20.00  Loe edasi ...
Iisaku Vallavalitsus korraldab 20. oktoobril 2016. a kell 10:00 kirjaliku enampakkumise hoonestusõiguse seadmiseks
Iisaku Vallavalitsus korraldab 20. oktoobril 2016. a kell 10:00 kirjaliku enampakkumise hoonestusõiguse seadmiseks   Loe edasi ...
25 aastat Iisaku valda
Lähtudes Eesti Vabariigi Ülemnõukogu Presiidiumi haldusreformi küsimuste ekspertkomisjoni otsusest  Loe edasi ...
Tasuta õigusabi
03.oktoobril kella 10.00 kuni 14.00. Jõhvi kohtumajas.  Loe edasi ...
Koosolek lasteaias
27. septembril kell 17.00  Loe edasi ...
Toomas Hussari film
Reedel, 7. oktoobril kell 19.00 Iisaku Rahvamajas  Loe edasi ...
Tuletõrjeveevärgi katsetus Iisaku alevikus
Kolmapäeval, 21. septembril 2016.a kell 13:30-15:00   Loe edasi ...
Iisaku Vallavolikogu istung 15. septembril 2016. a
kell 15:00 vallamajas volikogu saalis  Loe edasi ...
Liblikaefekti heategevuskampaania
Valio ja Lastekaitse Liit algatasid 2016. aasta juunist ühiselt Liblikaefekti heategevuskampaania (vaata lähemalt http://www.valio.ee/ettevottest/valio-toetab/liblikaefekt), mille eesmärk on toetada vähekindlustatud laste sporditegevust.   Loe edasi ...
Mälumäng 25. septembril
kell 12:00  Loe edasi ...
Doonorite päev
13.09.2016 viiakse läbi doonorite päev Iisaku Rahvamajas.  Loe edasi ...
President Ilvese toetusel algab konkurss noore ettevõtja preemiale
15. augustil algas konkurss noore ettevõtja preemiale, mida annavad välja Swedbank ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoda. 5000 euro suurusele preemiale oodatakse kandideerima kuni 30-aastaseid Eesti ettevõtjaid.   Loe edasi ...
SEB Heategevusfond kutsub kandideerima õppestipendiumile
MTÜ SEB Heategevusfondi õppestipendiumi saavad taotleda eestkoste-, hooldus-, turva- või asenduskodudes elavad noored. Stipendiumile on oodatud kandideerima ka noored isad.   Loe edasi ...
Iisaku Vallavalitsus kiitis heaks Iisaku valla eelarvestrateegia eelnõu
aastateks 2017 - 2020  Loe edasi ...
Iisaku Vallavalitsus korraldab 16. septembril 2016. a kell 10:00 kirjaliku enampakkumise hoonestusõiguse seadmiseks
Iisaku Vallavalitsus korraldab 16. septembril 2016. a kell 10:00 kirjaliku enampakkumise hoonestusõiguse seadmiseks   Loe edasi ...
Iisaku Gümnaasiumi õppeaasta avaaktus 1. septembril kell 09:00
Iisaku Gümnaasiumi õppeaasta avaaktus neljapäeval 1. septembril kell 09:00   Loe edasi ...
Perepäev 27. augustil 2016. a
27. augustil kell 11.00 Iisaku lasteaed "Kurekell" õuel ja Iisaku staadionil  Loe edasi ...
Politsei soovib turvalist kooliteed
Pikk ja seiklusterohke suvevaheaeg on lõppemas ning uus kooliaasta algamas. Nii nagu iga õppeaasta alguses, alustavad ka sellel aastal esimest kooliteed värsked ja õpihimulised lapsed.  Loe edasi ...
Iisaku maastikukaitseala väljatöötamise kavatsuse tutvustamise teade
Kavandamisel on Iisaku maastikukaitseala moodustamine Ida- Virumaal Iisaku vallas juba praegu kaitse all oleva Iisaku parkmetsa põhjal.  Loe edasi ...
EAS Ärimentorprogramm
EAS ootab sügisel algavasse ärimentorprogrammi kandideerima ambitsioonikaid alustavaid ettevõtjaid. Samuti otsib EAS kogenud ettevõtjaid, kes on valmis osalema programmis mentoritena.   Loe edasi ...
Hea nõu lastega peredele
Lastekaitse Liidus toimub koostöös Eesti Advokatuuriga tasuta juriidiline nõustamine perekonnaõigust puudutavates küsimustes projekti „Hea nõu lastega peredele“ raames, mida toetab 2014-2016 Justiitsministeerium.   Loe edasi ...
Infopäevad
Peipsi-Alutaguse Koostöökoja järgmise taotlusvooru (voor avatud 8-14 oktoober) infopäevad toimuvad:  Loe edasi ...
Joogivee kvaliteet
Tänaseks on joogivee vastavus kehtivatele normatiividele Iisaku aleviku peatorustikus ja ametlikes proovivõtukohtades (gümnaasium, hooldekodu, Metsa tn puurkaev, Dello Pagariäri, Peetri Pizza) taastatud.   Loe edasi ...
HOIDISTE KONKURSS- DEGUSTEERIMINE
IISAKU VALLA PEREPÄEVAL, 27. augustil HOIDISTE KONKURSS- DEGUSTEERIMINE Näitusele ja degusteerimisele on oodatud kõigi tublide hoidistajate kodus valminud hoidised: moosid, salatid, mahlad, kastmed ja muu purki pandud maitsev kraam. Igaühel on võimalus   Loe edasi ...
Mälestusõhtu
Laupäeval, 13. augustil algusega kell 17.00 kogudusemajas.  Loe edasi ...
Eve Aveli käsitöönäitus
Augustis- septembris raamatukogu Trepigaleriis Eve Aveli käsitöönäitus "Niidimeisterdused"  Loe edasi ...
„PÕHJAKONN“ TEGUTSEB VIRUMAAL!
2.-4. septembril toimub Ida- ja Lääne- Virumaal Kaitseliidu taktikaõppus Põhjakonn. Juba kaheksandat korda korraldatava õppuse tegevus leiab aset Virumaa üheksa erineva valla territooriumil. Esmakordselt osalevad lisaks eestlastele ka Leedu, Suurbritann  Loe edasi ...
Tamme tn 3 kinnistu müük
Iisaku Vallavalitsus võõrandab kirjalikul enampakkumisel järgmise vallavara- Iisaku vallale kuuluva kinnistu aadressil Iisaku alevik, Tamme tn 3 (katastritunnus 22401:005:0002) pindalaga 2151 m² ja sihtotstarbega alamumaa avaliku kirjaliku enampakkumise   Loe edasi ...
Joogivee kvaliteet
Tänaseks on Terviseameti poolt võetud veeanalüüside kohaselt joogivesi korras Metsa tn puurkaevus ja Iisaku Gümnaasiumis ning aleviku põhjaosa veevarustus on lülitatud Metsa tn puurkaevule.   Loe edasi ...
Hajaasustuse programmi raames taotluste rahuldamine
Iisaku Vallavalitsuse 13.07.2016. a korraldusega nr 140  Loe edasi ...
Vee analüüside katseprotokollid
Avaldame 27.06.2016 Iisaku aleviku veevõrgust võetud vee analüüside katseprotokollid.  Loe edasi ...
Joogivee kvaliteet
Teavitame, et 27.06.2016 Iisaku aleviku veevõrgust võetud vee analüüside esialgsete mitteametlike tulemuste kohaselt ei vasta vee kvaliteet   Loe edasi ...
Pakutavad tugiteenused kasuperedele
Meil on rõõm teada anda, et MTÜ Oma Pere pakub tasuta toetavaid teenuseid lapsendajatele, hooldus-ja eestkosteperedele. Nende alla kuuluvad mentorlus, psühholoogiline nõustamine ning grupinõustamine.  Loe edasi ...
Staadionimaratonil kavas seekord ka 24 tunni jooks
21.-22. juulil Iisaku spordikeskuse staadionil kolmandat korda toimuva Ida-Virumaa staadionimaratoni raames peetakse esimest korda Eestis 24 tunni jooks.  Loe edasi ...
Töövõimet hindab juulist töötukassa
Tänavu 1. juulist tuleb pikaajalise tervisehäirega inimestel minna esmakordseks töövõime hindamiseks sotsiaalkindlustusameti asemel töötukassasse.   Loe edasi ...
Iisaku Vallavalitsus võtab teenistusse lastekaitsespetsialisti alates 18. juulist 2016
avaliku konkursi korras  Loe edasi ...
PRIA avab 3 maaelu toetusmeedet
PRIA avab lähiajal 3 maaelu edendavat toetusmeedet: 1. põllumajandustootjatele ja töötlejatele 2. maapiirkonna ettevõtjatele 3. noortele põllumajandustootjatele tegevuse alustamiseks.  Loe edasi ...
I Peipsi Järvefestival
Pressiteade  Loe edasi ...
Projekteerimistingimuste väljastamine avatud menetlusena
Ajavahemikul 14.06.2016-28.06.2016 on võimalik tutvuda Kuru küla Kesktee 18 hoone püstitamise projekteerimistingimuste taotlusega koos eskiisiga ja projekteerimistingimuste eelnõuga koos lisaga.   Loe edasi ...
Iisaku Vallavolikogu istung 16. juunil 2016. a
kell 15:00 vallamajas volikogu saalis  Loe edasi ...
Iisaku Rahvamaja näiteringi esituses "Tagasi maale"
01. juulil kell 19.00  Loe edasi ...
Iisaku Gümnaasiumi lõpuaktused
9. klass ja 12. klass  Loe edasi ...
Doonorite päev
Iisaku Rahvamajas 9. juunil kell 10.00-13.00  Loe edasi ...
Parkimistasust vabastus Kauksi suures parklas ja telklaagri parklas
2016. a suvitushooajal  Loe edasi ...
Iisaku XII külalaat
5. juunil algusega kell 10.00 Iisaku Muuseumi juures  Loe edasi ...
Iisaku Gümnaasiumi laulupäev
3. juunil Iisaku laululaval  Loe edasi ...
Jaanipidu
23. juunil kell 20.30 Iisaku lauluväljakul  Loe edasi ...
Laste ja loomade autosse jätmine on ohtlik
Piirkonnapolitseinik pöörab tähelepanu  Loe edasi ...
Iisaku Vallavolikogu istung 26. mail
kell 15:00 volikogu saalis  Loe edasi ...
Omavalitsustöötajate spordipäevalt Iisakule 7. koht
6. mail Sillamäel  Loe edasi ...
Mälumäng
22. mail kell 12.00  Loe edasi ...
Kauksi külaselts kutsub Rohevahetusele
28. mail 2016 kell 11.00-14.00  Loe edasi ...
Kauksi ranna talgud
7. mail 2016 kell 11.00-13.00  Loe edasi ...
Ohvriabi infokiri
teavitus teenuste olemasolust  Loe edasi ...
Teade soojuse hinna muutusest
Alates 01. aprillist 2016. a  Loe edasi ...
Iisaku Peetri Pizza on Ida–Virumaa meister korvpallis!
24. aprillil toimunud kohtumisel Kohtla-Järve Remeksiga  Loe edasi ...
Tööinspektsioon korraldab töökeskkonnaalaseid infohommikuid
Ida-Virumaal  Loe edasi ...
Ühisvee ja -kanalisatsioonisüsteemiga liitumiseks tuleb esitada liitumistaotlus
Osaühingule Iisaku Elamumajandus  Loe edasi ...
Emadepäevale pühendatud kontsert-aktus
06. mail 2016. a kell 18:00  Loe edasi ...
Korteriühistute infopäev TURVALISUS KORTERMAJAS
28. aprillil kell 16:00 – 20:00 Jõhvi politseijaoskonnas  Loe edasi ...
Iisaku Rahvamajas film «Päevad, mis ajasid segadusse»
09. mail 2016 kell 19:00  Loe edasi ...
Volbripidu Iisaku Rahvamajas 30. aprillil
kell 20:00  Loe edasi ...
Lasteabi telefoni kampaania «Karistamine ei kasvata»
Üle-eestiline kampaania kestab 22. maini.  Loe edasi ...
Suurjäätmete konteiner Tartu mnt 62b platsil
võimalus tasuta ära anda suurjäätmeid   Loe edasi ...
Iisaku Vallavolikogu istung
21. aprillil kell 16:00  Loe edasi ...
Hajaasustuse programmi taotlusvoor avatud
Taotluste esitamise tähtaeg 09.06.2016. a.   Loe edasi ...
Südamepäev Iisakus
22.-23. aprillil Iisaku Spordikeskuses  Loe edasi ...
Luterlikes kirikutes toimub III Peipsimaa orelifestival
19. juunil kell 17.00 Iisaku kirikus  Loe edasi ...
Jalmar Vabarna sooloalbumi "Minapilt" esitlus
14. aprillil kell 19.00 perekond Moisa juures  Loe edasi ...
Margit Kurvitsa fotonäitus
Aprill-mai Iisaku Raamatukogu trepigaleriis  Loe edasi ...
Varguste ennetamine
Varguste ennetamine  Loe edasi ...
TÄHELEPANU perearsti vastuvõtule soovijad
Muudatus perearsti vastuvõtule saamiseks  Loe edasi ...
Film "Perekonnavaled"
19. aprillil kell 19.00 Iisaku Rahvamajas  Loe edasi ...
Meenutuste ja mälestuste õhtu
29. märtsil kell 18.00 Iisaku Raamatukogus  Loe edasi ...
Viisiratas
9. aprillil kell 14.00  Loe edasi ...
Iisaku Vallavolikogu istung 24.03.2016
24. märtsil 2016. a kell 14:00  Loe edasi ...
Kodu-uurijate päev
4. aprillil kell 11.00-14.00  Loe edasi ...
Töömess Jõhvis
15. märtsil kell 11.00-16.00  Loe edasi ...
Iisaku Gümnaasiumi tuluõhtu
24. märtsil kell 18.00  Loe edasi ...
Uuselamurajooni kruntide võõrandamine Iisaku alevikus
Elamukrundi soovist anda endast teada..  Loe edasi ...
Film "Klassikokkutulek"
18. märtsil kell 19.00 Iisaku Rahvamajas  Loe edasi ...
XIII Eesti Kammerkooride festival
8.-9. aprill 2016 Jõhvi Kontserdimajas  Loe edasi ...
Töömess
17. märtsil kell 11.00-15.00 Rakvere Spordikeskuses  Loe edasi ...
Emakeelepäeva kontsert "Kumiseb kõrvus emakeel"
12. märtsil kell 19:00 Iisaku Rahvamajas  Loe edasi ...
Laste ja noorte seksuaalse väärkohtlemise ennetamine
Abimaterjalid levitamiseks  Loe edasi ...
Kevadvõistlus takistussõidus 2016
12-13.03.2016 kell 11:00 Vaikla Hobusetallis  Loe edasi ...
Muusikaõhtu
15. märtsil kell 18.00  Loe edasi ...
Iisaku Vallavolikogu istung 25.02.2016
kell 15:00 vallamajas volikogu saalis  Loe edasi ...
Ansambel "Rüüt"
21. veebruaril kell 16.00 Iisaku Rahvamajas  Loe edasi ...
Kuressaare Linnateatri etendus "Ülevaataja"
9. märtsil kell 19.00 Iisaku Rahvamajas  Loe edasi ...
Lasteetendus "Rääkivad riided"
10. märtsil kell 11.00 Iisaku Rahvamajas  Loe edasi ...
Iisaku lihavõtteturg
25. märtsil kell 10.00-14.00  Loe edasi ...
Naistepäevapidu
5. märtsil kell 20.00 Iisaku Rahvamajas  Loe edasi ...
Marju Mõru "Maalide näitus"
Iisaku Raamatukogu trepigaleriis  Loe edasi ...
RAJALEIDJA KESKUS ON ABIKS LAPSE KOOLIKÜPSUSE HINDAMISEL
selgitab Rajaleidja keskuse eripedagoog Ave Ojasalu  Loe edasi ...
Koolitus "Hauaplatsi rajamisest kalmistule sobivate taimedeni"
27.02.2016 kell 10.00 Avinurme Kultuurikeskuses  Loe edasi ...
Eesti Vabariigi aastapäeva kontsert-aktus
24.veebruari kell 14.00 Iisaku Rahvamajas  Loe edasi ...
Abivajavast lapsest teavitamine
Lasteabitelefon 116 111  Loe edasi ...
Peipsi-Alutaguse Koostöökoda alustab uut perioodi
Projektitaotluste vastuvõtuaeg on 28. märts-8 aprill 2016  Loe edasi ...
Iisaku Vallavalitsus korraldab Kivi tee 6 projekteerimistingimuste eelnõu ja eskiisi väljapaneku
Eelnõuga saab tutvuda 29. jaanuarist kuni 15. veebruarini  Loe edasi ...
Aita märgata abivajajat!
Ida Päästekeskus  Loe edasi ...
Komöödia "Ema läheb mehele" - ETENDUS JÄÄB ÄRA!
Teater vabandab!  Loe edasi ...
Iisaku Gümnaasiumi Kevadball
28. aprillil 2016  Loe edasi ...
UWC Stipendiumikonkurss 2016
Esimese kandideerimisvooru tähtaeg on 31. jaanuar 2016  Loe edasi ...
Iisaku Vallavalitsus müüb kinnistu aadressil Tamme tn 3
avaliku kirjaliku enampakkumise korras  Loe edasi ...
Piirkonnapolitseinik tuletab meelde liiklemist ringteel
Triin Mägi  Loe edasi ...
"EMA"
05. veebruaril kell 19.00 Iisaku Rahvamajas  Loe edasi ...
IISAKU VALLA ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONI ARENDAMISE KAVA 2016-2028 avalik väljapanek
18. jaanuarist kuni 05. veebruarini 2016. a  Loe edasi ...
Minu elu lugu - Maie Kasema
Iisaku Raamatukogus 19.jaanuaril kell 18.00  Loe edasi ...
Iisaku Vallavolikogu istung 21.01.2016
kell 15:00 vallamajas volikogu saalis  Loe edasi ...
Kaugliin nr 110 sõiduplaani muudatus
Alates 01.01.2016  Loe edasi ...
SEB Heategevusfond ootab õppestipendiumile kandideerima ka noori isasid
Taotluse esitamise tähtaeg 1. veebruar  Loe edasi ...
Tasuta karjäärinõustamine kõigile!
Eesti Töötukassa Jõhvi büroo  Loe edasi ...
Kontsert: Mati Kõrts ja Henn Rebane
30. jaanuaril kell 16.00  Loe edasi ...
Avinurme suveteater "Potilill ja karusammal"
17. jaanuaril kell 16.00  Loe edasi ...
Jõulukuuskede põletamine
6. jaanuaril kell 18.00 lauluväljaku lõkkeplatsil  Loe edasi ...
Iisaku Vallavalitsus ootab ettepanekuid
hiljemalt 10. jaanuariks 2016  Loe edasi ...
Aastavahetus Rahvamajas
31. detsembril kell 21.00  Loe edasi ...
Iisaku Vallavolikogu istung 17.12.2015
kell 15.00 vallamajas volikogu saalis  Loe edasi ...
Kunstide Kooli jõulukontsert
15. detsembril kell 18.00 Iisaku Rahvamajas  Loe edasi ...
Iisaku jõuluturg
19. detsembril 2015 Iisaku bussijaamahoones  Loe edasi ...
Aastalõpu pidu
19. detsembril kell 20.00 Iisaku Rahvamajas  Loe edasi ...
Kauksi ranna suvefest 2016
Eelteade  Loe edasi ...
Teade soojuse hinna muutusest
Alates 01. jaanuarist 2016  Loe edasi ...
Noortedraama "Must alpinist"
11. detsembril kell 19.00 Iisaku Rahvamajas  Loe edasi ...
Kasuta ilutulestikku ohutult!
Ilutulestiku kasutamisega kaasnevaid ohutegureid selgitab piirkonnapolitseinik Margus Mursalu  Loe edasi ...
Piirkonnapolitseinik tutvustab abipolitseinike tegevust
Abipolitseinik - vabatahtlik korrakaitsja  Loe edasi ...
Jõuluvanade konverents
28.-29. novembril Jõhvis ja Ida-Virumaal  Loe edasi ...
Teade!
Iisaku aleviku põhja- ja keskosa ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimine ja laiendamine (PROJEKTEERIMIS-EHITUSTÖÖD)  Loe edasi ...
18. november - laste seksuaalse väärkohtlemise vastane päev
Vaata ennetusvideot  Loe edasi ...
Rahvusliku motiiviga riiete müük
08. detsembril kell 12.00-13.00 Iisaku Rahvamajas  Loe edasi ...
Pidu päise päeva ajal
6. detsembril kell 13.00 Iisaku Rahvamajas  Loe edasi ...
Iisaku Vallavolikogu istung 19.11.2015
kell 15:00 vallamajas volikogu saalis  Loe edasi ...
Ühinege aktiivsus- ja tähelepanuhäirete (ATH) tugigrupiga
Jõhvis  Loe edasi ...
Uuenenud Iisaku-Jõhvi-Iisaku bussiliin!
Alates 10. novembrist 2015  Loe edasi ...
Rakvere Teatri külalisetendus "Sina maga, mina pesen nõud"
11. novembril kell 19.00 Iisaku Rahvamajas  Loe edasi ...
Ida-Virumaa spordiliidu juhatuse kolmapäevasel koosolekul valiti Ida-Virumaa nominendid spordiliidu Jõud konkursile
Nominentideks said Toomel, Semtšenkova ja Pannjärve seeriajooks  Loe edasi ...
„Vasta põlevkivipärandi väärtustamist uurivale küsimustikule ning võida temaatilisi auhindu“
Vastata saab kuni 03. jaanuarini 2016  Loe edasi ...
Silmade kontroll Iisakus!
02. detsembril kell 10.00 Iisaku Vallavalitsuses  Loe edasi ...
Noortekeskuse lahtiolekuajad!
alates 19. oktoobrist  Loe edasi ...
Iisaku Vallavolikogu istung 22. oktoobril 2015. a kell 15:00
Iisaku vallamajas volikogu saalis  Loe edasi ...
Kivinõmme maastikukaitseala (uue nimega Jõuga maastikukaitseala) kaitse-eeskirja muutmise teade Keskkonnaametilt
Parandusettepanekuid oodatakse 11. novembrini 2015  Loe edasi ...
Iisaku Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi Sihtasutuse Iisaku Kihelkonna Muuseum juhatuse liikme/direktori ametikoha täitmiseks
Dokumendid koos palgasooviga palume esitada hiljemalt 15. oktoobriks 2015  Loe edasi ...
Eesti tuntud lauljad ja peakokad kutsuvad Ida-Virumaa Silmupäevadele!
15.-17. oktoobril 2015 Narvas ja Narva-Jõesuus   Loe edasi ...
Uue bussiliini vajaduse väljaselgitamine
Ettepanekuid oodatakse bussireisijatelt hiljemalt 9. oktoobriks  Loe edasi ...
Iisaku Vallavalitsus võõrandab Tamme tn 3 kinnistu
uus hind  Loe edasi ...
3. Iisaku rahvajooks püstitas senise osalejate rekordi
Kokkuvõte  Loe edasi ...
Iisaku Rahvamaja näiteringi esituses "Opal otsib meest!"
16. septembril kell 19.00 Iisaku Rahvamajas  Loe edasi ...
Tervise Arengu Instituudi pressiteated
Uudised ja teated TAIlt  Loe edasi ...
3.Iisaku Rahvajooks
20. septembril 2015  Loe edasi ...
Iisaku Vallavalitsus kiitis heaks Iisaku valla eelarvestrateegia 2016-2019 eelnõu
Strateegia  Loe edasi ...
Vallavalitsus kiitis heaks Iisaku Gümnaasiumi arengukava eelnõu
Arengukava 2015-2019  Loe edasi ...
Tärivere küla ja Iisaku aleviku riigimaantee nr 13155 Tärivere-Iisaku äärse jalg- ja jalgrattatee avalik väljapanek
20.07-31.08.2015  Loe edasi ...
Ida-Viru Mentorklubi kutsub alustavaid ettevõtjaid
Osalemise soovist anda teada hiljemalt 6. septembriks  Loe edasi ...
Külalisetendus lastele "Killu ja mürakas"
16. oktoobril kell 11.00 Iisaku Rahvamajas  Loe edasi ...
Külalisetendus "Eesti mees ja tema naine"
15. oktoobril kell 19.00 Iisaku Rahvamajas  Loe edasi ...
MTÜ SEB Heategevusfond ootab õppestipendiumile kandideerijaid
Taotluse esitamise tähtpäev 25. september 2015  Loe edasi ...
Iisaku Vallavalitsus avalikustab kohanime määramise korralduse eelnõu
EELNÕU  Loe edasi ...
Kontsert: Paul Kristjan ja Indrek Kalda
20. augustil kell 12.00  Loe edasi ...
Näitus: Judith Kulvere lavastused Iisakus
Iisaku Raamatukogu trepigaleriis  Loe edasi ...
14. Eestimaa suvemängudelt Iisaku vallale III koht
10.-12. juulil Kurssaares  Loe edasi ...
21.-22.07.2015 toimub Iisaku staadionil II Ida-Virumaa staadionimaraton
Võistlus toimub Iisaku Spordikeskuse 400 m staadioniringil.  Loe edasi ...
Perepäeva „Taimede lummuses“ tagasiside ja järelkaja annab korraldajatele innustust
Kokkuvõte ja pildid  Loe edasi ...
MTÜ Lastekaitse Liit kutsub Remniku laagrisse
28. juuli-4. august  Loe edasi ...
Iisaku valla Nurga kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek
13.07-31.07.2014  Loe edasi ...
Iisaku valla perepäeva võistluste tulemused
Laskevõistlus, rattavõistlus, viske- ja teatevõistlus  Loe edasi ...
Selgus mälestussamba konkursi võitja
Võitja selgus 20. juunil  Loe edasi ...
Iisaku Lasteaed Kurekell võtab konkursi korras tööle rühmaõpetaja ja logopeed-eripedagoogi
Sooviavaldus, CV ja kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 10. augistiks.  Loe edasi ...
Parkimistasust vabastamine
Iisaku Vallavolikogu määruse kohaselt on sõiduki juht, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Iisaku vald, vabastatud Kauksi randa teenindavas suures parklas ja telklaagri parklas parkimistasu maksmisest.  Loe edasi ...
Iisaku valla jaanipidu
23. juunil kell 20.30  Loe edasi ...
Iisaku valla perepäev
21. juunil kell 12.00  Loe edasi ...
Nõuandetelefon STOPP
tel 6665120  Loe edasi ...
Eesti Maaülikooli Kammerkoori juubelikontserdid Ida-Virumaal
14. juunil kell 12.30 Iisaku kirikus  Loe edasi ...
Iisaku Gümnaasiumi lõpuaktused
9. ja 12. klass  Loe edasi ...
Iisaku Vallavalitsus kiitis heaks Iisaku Kunstide Kooli arengukava
Iisaku Kunstide Kooli arengukava avalik väljapanek 21. maist kuni 08. juunini 2015. a  Loe edasi ...
Anu Raua näitus "Uued ja vanad vaibad"
Iisaku Muuseumis  Loe edasi ...
XI Iisaku külalaat
7. juunil algusega kell 10.00  Loe edasi ...
Iisaku Vallavolikogu istung 21. mail 2015. a
IISAKU GÜMNAASIUMIS  Loe edasi ...
Iisaku vallas viidi läbi ajavahemikus 04.-08. mai 2015 õuesõppepäevad „Alutaguse Sümbolid“
Õppepäevasid toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.  Loe edasi ...
Fotonäitus "Kodus loodud pärimus"
Iisaku Rahvamajas  Loe edasi ...
13. klass – miks ka mitte! 5. mail kell 18.00 koolimajas
5. mail kell 18.00   Loe edasi ...
Silmarõõm pakub võimalust kontrollida nägemisteravust
22. mail Iisaku Vallavalitsuse volikogu saalis  Loe edasi ...
Emadepäeva kontsert-aktus
10. mail kell 12.00 Iisaku Rahvamajas  Loe edasi ...
Iisaku Vallavalitsus võtab teenistusse sekretär-asjaajaja
SEKRETÄR-ASJAAJAJA  Loe edasi ...
Rahvamaja talgud
03. mail kell 10.00  Loe edasi ...
Iisaku Vallavolikogu istung
23. aprillil 2015. a kell 15:00 volikogu saalis  Loe edasi ...
Südamenädal Iisakus
24. ja 25. aprillil Iisaku Spordikeskuses  Loe edasi ...
Pressiteade TAI-lt: köögiviljade söömine aitab hoida tervislikku kehakaalu
6.aprilli pressiteade  Loe edasi ...
Ugala teater "Mere märgid"
10. aprillil kell 19.00 Iisaku Rahvamajas  Loe edasi ...
Iisaku Vallavalitsus ootab ettepanekuid aasta pere nimetuse andmiseks
hiljemalt 17. aprilliks 2015. a  Loe edasi ...
Euroopa Liidu toiduabi jagamine toimetulekuraskustes inimestele on alanud
Toidupank koostöös Sotsiaalministeeriumi ning kohalike omavalitsustega jagab 2015. a kevadel Euroopa Liidu toiduabi  Loe edasi ...
Iisaku vald osaleb messil "Maale elama" 2015!
11. aprillil Tallinnas Kalevi Spordisaalis  Loe edasi ...
5. aprillil on Iisaku piirkonnas toimumas rahvamatk
Tule Rahvamatkale!  Loe edasi ...
Alates 01.05.2015 Sõrumäe küla vee hind muutub!
Fikseerida veearvestite näidud seisuga 30.04.2015.a  Loe edasi ...
Kodu-uurijate päev Iisaku Muuseumis
6. aprillil kell 11.00  Loe edasi ...
Film "Vehkleja"
15. aprillil kell 19.00 Iisaku Rahvamajas  Loe edasi ...
Suvel toimub esimene üle - eestiline avatud talude päev
27. märtsil Jänedal talude päeva infopäev  Loe edasi ...
Iisaku Vallavolikogu istung
26. märtsil 2015. a vallamajas volikogu saalis  Loe edasi ...
Teade Varesmetsa küla elanikele
23.03-27.03 taktikaõppused  Loe edasi ...
112 - KIIRABI, PÄÄSTE, POLITSEI
Eesti on nüüd üks hädaabinumber!  Loe edasi ...
Märtsis alustas Statistikaamet leibkonna eelarve uuringut
Uuring kestab 2016. aasta märtsini  Loe edasi ...
Iisaku Vallavalitsus võõrandab ühetoalise korteri
avaliku suulise enampakkumise korras  Loe edasi ...
Pühadegraafik: Liiklus Eesti Buss OÜ kaugbussiliinidel 02.-06.04.2015
Vaata graafikut  Loe edasi ...
Iisaku vald saavutas 23. Eesti valdade talimängudel 56 valla konkurentsis 5. koha
28.02–01.03 Tahkurannas, Paikusel, Jõulumäel ja Kuutsemäel  Loe edasi ...
Peipsi-Alutaguse Koostöökoda 2014-2020 strateegia koosolek
5.märtsil kell 15 Iisaku vallamajas  Loe edasi ...
Iisaku Vallavolikogu valib rahvakohtuniku kandidaate
Iisaku Vallavolikogu ootab rahvakohtunikuks kandideerijate ankeete hiljemalt 19. märtsiks 2015. a  Loe edasi ...
Töömess Jõhvis
Jõhvi Kontserdimajas 18.märtsil kell 11.00  Loe edasi ...
Naistepäevapidu
Iisaku Rahvamajas 7.märtsil kell 20.00  Loe edasi ...
Kontsert "Eesti kuningriik"
Iisaku Rahvamajas 13.märtsil kell 19.00  Loe edasi ...
Puuderaide teostamine vastavalt vajadusele
Hinnapakkumine ja konsultatsioon tasuta  Loe edasi ...
Pindalatoetuste taotlejad saavad säilitamisele kuuluvaid maastikuelemente deklareerida märtsi alguseni
PRIA tuletab meelde!  Loe edasi ...
Avalik konkurss Alutaguse vabadusvõitlejate mälestusmärgi ideekavandi leidmiseks
Tööde esitamise tähtaeg 15.juuni 2015.  Loe edasi ...
Iisaku Vallavolikogu istung
19. veebruaril 2015. a kell 15:00  Loe edasi ...
Komöödia "Kvartett"
10.märtsil kell 19.00 Iisaku Rahvamajas  Loe edasi ...
Kohtumine haridus- ja teadusministriga
3.veebruaril kell 15.15 Iisaku Gümnaasiumis  Loe edasi ...
B-kategooria koolitused
Registreerimine 5.veebruarini 2015  Loe edasi ...
Loodusõhtu Iisaku looduskeskuses
4.veebruaril kell 17.30  Loe edasi ...
Peredraama "Soovi mul head teed!"
22.veebruaril kell 18.00 Iisaku Rahvamajas  Loe edasi ...
Iisaku Vallavolikogu istung
neljapäeval, 22. jaanuaril 2015. a   Loe edasi ...
Kammerkontsert
Iisaku Rahvamajas laupäeval 31.jaanuaril kell 16.00  Loe edasi ...
Meeste korvpalli eelturniir 18.jaanuaril Iisakus
23.Eesti valdade talimängud  Loe edasi ...
Valminud on voldik
Justiitsministeerium koostöös Politsei- ja Piirivalveameti, Rahandusministeeriumi, Riigikontrolli ja Tartu Linnavalitsusega  Loe edasi ...
Komöödia "Wally kohvik"
8.veebruaril kell 18.00 Iisaku Rahvamajas  Loe edasi ...
Iisaku Vallavalitsus annab kasutusse Tartu mnt 52 asuvas mitteeluruumidest ruumi
avalikul kirjalikul enampakkumisel  Loe edasi ...
Iisaku Vallavalitsus võõrandab Tamme tn 3 kinnistu
avalikul kirjalikul enampakkumisel  Loe edasi ...
Iisaku Vallavolikogu istung
18. detsembril 2014. a kell 15:00  Loe edasi ...
Esimese advendiküünla süütamine
Pühapäeval, 30.novembril Iisaku kiriku juures  Loe edasi ...
Iisaku Vallavolikogu istung 20. novembril 2014. a
kell 15:00 Iisaku vallamajas volikogu saalis  Loe edasi ...
Käsitööharrastaja Klaara Kaarlõpi näitus
Iisaku Raamatukogu Trepigaleriis  Loe edasi ...
Iisaku Vallavalitsus korraldab avaliku konkursi
Iisaku Spordikeskuse juhataja vaba ametikoha täitmiseks  Loe edasi ...
Iisaku Vallavolikogu istung
16. oktoobril 2014. a kell 15:00  Loe edasi ...
Andmekaitse Inspektsioon tunnustas parimate veebilehtedega valdu ja linnu
Andmekaitse Inspektsiooni pressiteade  Loe edasi ...
Noortekeskuse lahtiolekuajad
8.oktoobrist noortekeskus taas avatud  Loe edasi ...
Eesti elanikel ja ettevõtetel on võimalus toetada Ukrainas kannatanuid
Kogutud annetused suunatakse UNICEFi kaudu Ukraina laste toetamiseks, et kriisiolukorda sattunud lastele kindlustada igapäevane toit, soojad riided, esmaabi ravimid ja anda neile psühholoogilist abi.  Loe edasi ...
Seeneperepäev lõi rekordeid
..näitus 21.septembril Kauksi RMK looduskeskuses  Loe edasi ...
Narva linna loominguliste kollektiivide kontsert
3.oktoobril, kell 18.00  Loe edasi ...
Eakate päeva tähistamine
Jõhvi Kontserdimajas 18.oktoobril 2014 kell 12.00  Loe edasi ...
Iisaku Rahvamaja isetegevuskollektiivid ootavad uusi liikmeid
Segakoor, nais-ja segarahvatantsurühm, memmede tantsurühm  Loe edasi ...
Kaduviku Nädalal müügil sooduspiletid!
15.-19.septembrini  Loe edasi ...
EASi Väikeettevõtja arenguprogramm ootab kasvuambitsiooniga väikeettevõtjaid!
Väikeettevõtjatele suunatud koolitus  Loe edasi ...
Iisaku Vallavolikogu istung 18. septembril 2014. a kell 15:00
volikogu saalis  Loe edasi ...
Mälumäng
27.septembril kell 12.00  Loe edasi ...
Rakvere Teatri külalisetendus
24.oktoobril kell 19.00  Loe edasi ...
Perearsti vastuvõtuajad alates 01.09.2014 muutunud!
Kontaktteleon 33 93 422  Loe edasi ...
Iisaku valla eelarvestrateegia eelnõu avalik väljapanek
26.08.2014-09.09.2014  Loe edasi ...
IISAKU RAHVAJOOKS
28.septembril algusega kell 12.00 Iisaku Rahvamaja eest  Loe edasi ...
Ajaloo jäädvustamine Iisaku Vabatahtlike Tuletõrje rajajate ja eestvedajate auks
13.septembril  Loe edasi ...
Ohu teavitus! Kauksi supluskoha suplusvesi sisaldab potensiaalselt toksilisi vetikaid
Sinivetikad!  Loe edasi ...
Iisaku Lasteaed Kurekell võtab tööle rühmaõpetaja
konkursi korras  Loe edasi ...
Eesti esimese staadionimaratonijooksu tulemused ja pildid
Iisaku Gümnaasiumi staadionil  Loe edasi ...
Iisaku valla Iisaku aleviku ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni rekonstrueerimine, nr 2247, on realiseeritud
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (edaspidi KIK) toetas 13.12.2011 tehtud nõukogu otsusega Projekti: „Iisaku valla Iisaku aleviku ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni rekonstrueerimine”.  Loe edasi ...
Iisaku Vallavalitsus võõrandab Valtri kinnistu
teistkordse avaliku suulise enampakkumise teel  Loe edasi ...
Iisaku Vallavalitsus teatab detailplaneeringu koostamise algatamisest
Iisaku alevikus Tartu mnt 15  Loe edasi ...
Iisaku Vallavolikogu istung 26. juunil 2014. a
kell 15:00  Loe edasi ...
IISAKU VALLA PEREPÄEV
Sissepääs tasuta.  Loe edasi ...
Peipsi kalanduspiirkonna strateegia 2014-2020 Ida-Virumaa piirkondlik arutelu
22.juulil kell 10.00-13.00 Alajõe rahvamajas  Loe edasi ...
Tule tulemine
20.juunil kella 12 paiku  Loe edasi ...
Iisaku Lasteaia Kurekell arengukava eelnõu avalik väljapanek
03.06.-16.06.2014  Loe edasi ...
Tee lõket nii, et see tervist ei rikuks!
Kas Sina tead prügi lõkkes põletamise ohtudest ja alternatiividest?  Loe edasi ...
Iisaku Vallavalitsus võõrandab kirjalikul enampakkumisel maja
Müüa maja, 3 magamistuba - Ida-Virumaa, Iisaku vald, Iisaku, Iisaku alevik, Tamme 3  Loe edasi ...
Iisaku Vallavolikogu istung 29. mail 2014. a
kell 15:00 vallamajas volikogu saalis  Loe edasi ...
Mäetaguse Käsitöömajas ja Mõisas toimub IDEEPESA - töötuba
7-8.juuni  Loe edasi ...
Iisaku Muuseumiöö
17.mail 2014 toimub Iisakus Muuseumiöö  Loe edasi ...
Jõhvi Kultuuri-ja Huvikeskuse näiteringid Iisaku Rahvamajas
Jõhvi Kultuuri-ja Huvikeskuse näiteringid Iisaku Rahvamajas 20.mail kell 18.00  Loe edasi ...
9.-13.juuni ja 11.-15.august 2014 JALGPALLI SUVELAAGRID
Laagritest on oodatud osa võtma 6-11 aastased lapsed ning varasem kokkupuude jalgpalliga pole oluline.  Loe edasi ...
Lisareis bussiliinil nr 543
12. maist kuni 31. augustini 2014. aastal lisandub maakondlikule bussiliinile nr 543 (Jõhvi-Kauksi-Alajõe) kaks täiendavat reisi.  Loe edasi ...
Joogivee kvaliteedi ja terviseohutuse hindamine
Terviseameti Keskkonnatervise uuringute keskusel on plaanis läbi viia uuring „Joogivee kvaliteedi ja terviseohutuse hindamine salvkaevudes ja isiklikes veevärkides“   Loe edasi ...
Peterburi tsirkus
6. mail kell 10.00 Iisaku Rahvamajas  Loe edasi ...
Talgud
3. mail kell 10.00 rahvamaja juures  Loe edasi ...
Iisaku valla arengukava eelnõu avalik väljapanek
22.04.2014-07.05.2014  Loe edasi ...
Ida- Virumaa rahvamuusikapäev
27. aprillil kell 12.00 Iisaku Rahvamajas  Loe edasi ...
Iisaku Vallavolikogu istung
24. aprillil 2014. a  Loe edasi ...
17. aprillil kell 17.00 raamatukogus külas rännumees Alar Süda
Juttu tuleb erinevatest matkaliikidest ja rännumuljetest Nepaali, Hiinasse ja mujale.   Loe edasi ...
Lauluvõistlus VIISIRATAS
20. aprillil kell 14.00 Iisaku Rahvamajas  Loe edasi ...
Heigo Rosin (löökpillid)
11. aprill kell 19.00 Iisaku rahvamajas  Loe edasi ...
e-valijakaardi tellimine
Euroopa Parlamendi valimisteks hiljemalt 24. aprillil 2014. a.  Loe edasi ...
Iisaku vallas toimub Südamenädala raames käimispäev „Sinu sammud loevad!“
13. aprillil 2014. a  Loe edasi ...
Teade Iisaku Elamumajandus OÜlt
soojuse müügihinnast  Loe edasi ...
Iisaku valla üldplaneeringu ülevaatamise tulemused
Iisaku Vallavolikogu otsus  Loe edasi ...
Liikluse piiramine Iisaku valla teedel
10. märtsist 2014 kuni 15. maini 2014  Loe edasi ...
Ugala Teatri külalisetendus "KALMISTUKLUBI"
1. aprillil kell 19.00 Iisaku Rahvamajas  Loe edasi ...
LIHAVÕTTETURG
18. aprillil kell 10.00- 14.00 Iisaku bussijaama hoones  Loe edasi ...
Iisaku Muuseumis näituse aeg pikeneb
kuni 12.septembrini „Kodus voodi kodumaine,voodis sotsialistlik naine…“  Loe edasi ...
KODU-UURIJATE KONVERENTS
07. aprillil 2014  Loe edasi ...
Eestis algab alkoholi liigtarvitamise ennetamise teavitus „Vähem on parem“
Tervise Arengu Instituudi pressiteade  Loe edasi ...
Üleriigiline Südamenädala käimispäev «Sinu sammud loevad»
13. aprillil 2014  Loe edasi ...
Mälumäng
30. märtsil kell 12.00  Loe edasi ...
Iisaku vallas on lähiajal toimumas 2 loodusõhtut
23. märtsil ja 28. märtsil  Loe edasi ...
Iisaku Vallavolikogu istung
20. märtsil 2014  Loe edasi ...
Ida- Virumaa noortebändide konkurss
22. märtsil algusega kell 15.00  Loe edasi ...
Meenutuste ja mälestuste õhtu
17. märtsil algusega kell 18.00 raamatukogus   Loe edasi ...
Muusikaõhtu
14. märtsil kell 18.00 Iisaku Gümnaasiumi aulas  Loe edasi ...
Iisaku Vallavalitsus võõrandab kirjalikul enampakkumisel
kinnistu aadressil Tamme tn 3, Iisaku alevik, Iisaku vald  Loe edasi ...
Rännumees Alar Süda fotonäitus
Raamatukogu Trepigaleriis alates 27.veebruarist kuni 25. aprillini k.a   Loe edasi ...
Naistepäevapidu
8. märtsil kell 20.00 rahvamajas  Loe edasi ...
Iisaku Vallavolikogu istung
20. veebruaril 2014. a  Loe edasi ...
Sõbrapäeva disko
14. veebruar kell 19.00- 22.30 rahvamajas  Loe edasi ...
Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud kontsert-aktus
24. veebruaril kell 14.00 rahvamajas  Loe edasi ...
Veekatkestus Mäe tn 1, 2, 3 ja Tartu mnt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ja 12 veetarbijatel
11. veebruaril 2014. a  Loe edasi ...
Mälumäng
16. veebruaril kell 12.00 rahvamajas  Loe edasi ...
Kuuri alt leitud helid
21. veebruaril kell 19.00 Iisaku Rahvamajas  Loe edasi ...
Konkurss Remniku õppe- ja puhkekeskuse juhataja kohale
Mõttetalgud
2. veebruaril kell 15.00 rahvamajas  Loe edasi ...
Doonorite päev
29. jaanuaril kell 10.00- 14.00 Iisaku Rahvamajas  Loe edasi ...
Iisaku Vallavolikogu istung
23. jaanuaril 2014. a  Loe edasi ...
Mälumäng
26. jaanuaril kell 12.00 rahvamajas  Loe edasi ...
HIIEPILTIDE NÄITUS
27.01 - 28.02.2014 Iisaku Rahvamajas. Näituse avamine 27. jaanuaril kell 18.00  Loe edasi ...
"Mandariinid"
02. veebruar kell 13.30 Iisaku Rahvamajas  Loe edasi ...
Ida-Virumaa Aasta Tegija 2013
Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit ja Ida-Viru Maavalitsus kuulutavad välja konkursi   Loe edasi ...
Kontsert sarjas “Muusika Eestimaale"
30. jaanuaril kell 19.00 rahvamajas  Loe edasi ...
Jõulukuuskede põletamine
6. jaanuaril kell 18.00  Loe edasi ...
Iisaku Vallavalitsus ootab ettepanekuid kandidaatide kohta
* VALLA AUKODANIK * 2013. a AASTA TEGU * 2013. a AASTA TEGIJA  Loe edasi ...
OÜ Iisaku Elamumajandus teatab
soojuse müügihinna muutusest  Loe edasi ...
Jõuluaeg
Jumalateenistused Iisaku kirikus  Loe edasi ...
Isetegevuslaste aastalõpupidu
28. detsembril kell 20.00 Iisaku Rahvamajas  Loe edasi ...
Lipniku küla Lipniku turbatootmisala töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamise (KMH) aruanne
Keskkonnaameti Viru regioon teatab  Loe edasi ...
Iisaku Vallavolikogu istung
19. detsembril 2013. a kell 15:00  Loe edasi ...
Harrastuskunstnik Svetlana Pärna maalinäituse avamine
12. detsembril kell 12.00 Iisaku Raamatukogu trepigaleriis.  Loe edasi ...
Veeteenuse hind
alates 01. detsembrist 2013  Loe edasi ...
Iisaku Vallavalitsus võõrandab avalikul suulisel enampakkumisel
kinnistu aadressil Iisaku alevik, Tamme tn 3  Loe edasi ...
Algab puu- ja köögiviljade söömise teavitus „Sööme ära!“
Tervise Arengu Instituut Pressiteade  Loe edasi ...
Jäätmete kodus põletamine on kahjulik inimesele tervisele ja keskkonnale
Keskkonnaministeeriumi jäätmeosakonna peaspetsialisti Kaire Kikase artikkel   Loe edasi ...
Soojuse piirhind
14. aprillist 2013  Loe edasi ...
Päästeameti nõuanded
Korstnapühkijatel ja pottseppadel peab olema kutsetunnistus   Loe edasi ...
Iisaku Postkontoris saab sõlmida
Eesti Energia elektrilepingu paketti KINDEL või võtta vastav pakkumine  Loe edasi ...
Eesti Juristide Liit jätkab tasuta õigusabi andmist
Jõhvi seltsimajas aadressil Jõhvi, Kooli tee 2  Loe edasi ...
arrow Iisaku valla ajaleht 
 
arrow Kasulikud viited
 
arrow Avalda arvamust siit
 
arrow Hajaasustuse programm
 
arrow Pildialbum