Iisaku vald
Est | Eng |
Hanked
Informatsiooni Iisaku valla korraldatud riigihangete kohta leiate Riigihangete registrist, sisestades registrisse kantud andmete otsimiseks lahtrisse «Hankija» sõnad - «Iisaku Vallavalitsus»
*****************************************************************************************************************

Hinnapäring „Kauksi rannapromenaadi teede ehitus“

                                                                                 
                                                                                                                     20.10.2017
 
Hinnapakkumised esitada 25. oktoobriks 2017. a (hiljemalt kell 15.00) elektrooniliselt e-mailile iisakuvv@iisaku.ee. Täiendav informatsioon telefonilt 33 72735 või e-maililt piret.anvelt@iisaku.ee. Pakkujaks ei saa olla maksuvõlglane. Pakkumusele palume lisada ülevaade pakkuja varasemast töökogemusest sarnaste objektide (puitrajatiste ehitus) rajamisel.
 
Tehniline kirjeldus
 
Projekti nimetus: „Kauksi rannapromenaadi teede ehitus“
 
Asukoht: Ida-Viru maakond, Iisaku vald, Kauksi küla
 
Lähiaadress: Rannapromenaadi (22401:001:0616) 
Olemasolev olukord
 
Peipsiveere programmi raames sais Iisaku valla poolt 2014. a projekti “Kauksi rannapromenaadi väljaehitamine 1. Etapp” rahadega välja ehitatud kruusakattega tee, keskmine laudtee ja selle tee lõpus olev platvorm. 2016. a projektiga “Kauksi rannapromenaadi väljaehitamine 2. etapp” ehitati välja kahe randa viiva laudteede vaheline neid ühendav 1,6 m laiune laudtee ja kaks platvormi. Ka 2017. a kevadel rahuldati Peipsiveere programmi eeltaotlus “Kauksi rannapromenaadi väljaehitamine
3. etapp”, millega on kavas välja ehitada teise ja kolmanda randa viiva laudteede vaheline neid ühendav 1,6 m laiune laudtee, kolmanda laudtee trepi osa ning platvormid. Detsembrikuus on tulemas põhitaotluse esitamine.
 
Eesmärk:
 
Ehitada välja Kauksi rannapromenaadil kogu laudteede võrgustik vastavalt maastikuarhitektide Artes Terrae OÜ poolt koostatud põhiprojektile “Kauksi rand” töö nr 21KP11.
 
Tööde mahud:
 
1. Randa viiva kolmanda 1,6 m laiuse laudtee (laudise osa 40 mm, sügavimmutatud ja värvilisandiga RAL 5011, teraskonstruktsioonil, vaivundament), pikkusega ca 70 m (112 m²) ehitamine kuni päevitusplatvormini ja varjulise istumisplatvormi ehitamine koos ratastoolitaskuga (laudise osa 40 mm, sügavimmutatud ja värvilisandiga RAL 5011, teraskonstruktsioonil, vaivundament), pindalaga 30 m²;
 
2. Võrkpalliplatsile viiva 1,6 m laiuse laudtee (laudise osa 40 mm, sügavimmutatud ja värvilisandiga RAL 5011, teraskonstruktsioonil, vaivundament), pikkusega ca 16 m (25,6 m²) ehitamine ja platvormi (laudise osa 40 mm, sügavimmutatud ja värvilisandiga RAL 5011, teraskonstruktsioonil, vaivundament), pindalaga 14 m² ehitamine;
 
3. Randa viiva esimese 1,6 m laiuse laudtee trepi osa (laudise osa 40 mm, sügavimmutatud ja värvilisandiga RAL 5011, teraskonstruktsioonil, vaivundament), pikkusega ca 19 m (30,4 m²) ehitamine ja trepi lõppu platvormile viiva 1,6 m laiuse tasapinnalise laudtee (laudise osa 40 mm, sügavimmutatud ja värvilisanditega RAL 5011, teraskonstruktsioonil, vaivundament), pikkusega 2,0 m (3,2 m²) ja platvormi  (laudise osa 40 mm, sügavimmutatud ja värvilisanditega RAL 5011, teraskonstruktsioonil, vaivundament), pindalaga 10 m² ehitamine;
 
4. Randa viiva esimese 1,6 m laiuse tasapinnalise laudtee (laudise osa 40 mm, sügavimmutatud ja värvilisandiga RAL 5011, teraskonstruktsioonil, vaivundament), pikkusega ca 16 m (25,6 m²) ehitamine;
 
5. Tihendatud purustatud kruusa- või kruusa-killustikukattega 3,5 m laiuse tee (killustikkate 100 mm,  killustikalus 250 mm), pikkusega ca 40 m, (120 m²) ehitamine.
 
 
Hinnapakkumise aluseks on Artes Terraae OÜ Maastikuarhitektuurne põhiprojekt “Kauksi rand” töö nr 21KP11.
Projekt on kättesaadav Iisaku valla kodulehel: http://www.iisaku.ee/avaleht/omavalitsus/projektid/?
ja http://artes.ee/failid/ebu/  (failed avanevad salasõnada Mesimumm)
 
Hinnapakkumus peab sisaldama:
 
1. Hinnapakkumust;
2. Ülevaadet pakkuja varasemast töökogemusest sarnaste objektide  (puitrajatiste ehitus) rajamisel.
 
Hindamiskriteerium:
 
Edukaks tunnistatakse madalaima hinnaga, eelnevalt vastavaks tunnistatud pakkumus.
 
Kui edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkuja võtab hankijast mitteolenevatel põhjustel oma pakkumuse tagasi, tunnistab hankija edukaks hinna poolest järgmise pakkumuse.
 
Sarnaste pakkumuste korral sõlmitakse leping Iisaku Vallavalitsuse hinnangul kvalifitseerituma ja olemasoleva olukorraga paremini kursis oleva pakkujaga.
 
Kõikide pakkumuste tagasilükkamine.
 
Hankija jätab endale võimaluse tagasi lükata kõik pakkumused, kui ei leita sobivat lahendust või hinnad on vallavalitsuse reaalsetest võimalustest nii palju suuremad, et hinnapakkumine ei ole vallavalitsusele sellise maksumusega vastuvõetav.
 
Lepingu sõlmimine.
 
Hankeleping sõlmitakse edukaks tunnistatud pakkujatega hinnapäringus sätestatud tingimustel.
 
Ehituse üleandmine.
 
Töö eest tasumine toimub vastavalt akteeritud töödele ühes osas pärast üleandmis-vastuvõtmisakti allkirjastamist.
Töö valmimise järel tuleb esitada teostusdokumentatsioon.
 
 
 
arrow Iisaku valla ajaleht 
 
arrow Kasulikud viited
 
arrow Avalda arvamust siit
 
arrow Hajaasustuse programm
 
arrow Pildialbum