Iisaku vald
Est | Eng |
Projektid
Iisaku Vallavalitsuse  projekt
„Laste mänguvahendite soetamine ja nende paigaldamine Kauksi promenaadil“

 
Üldine eesmärk: Antud projekti eesmärk oli realiseerida osaliselt Maastikuarhitektuurset projekti Kauksi rand. Rannapromenaadile soetati ja paigaldati laste platvorm koos turnimispuuga, kaks karuselli, pesakiik ja kaks batuuti. Düüne alale sai paigaldatud kiiged ning varasemalt väljaehitatud platvormidele pingid päevitamiseks ja ilusate vaadete nautimiseks. Laste atraktsioonid on mõeldud erinevatele vanusegruppidele. Kui siiani piirdus väikelaste tegevus vaid liivas mängimisega, siis nüüd on võimalus kiikuda ja karusellil keerutada, suurematel lastel turnida ronimisredelil, kiikuda ja hüpata batuudil. Laste mänguvahendite ja pinkide soetamisega muutus Kauksi rand tunduvalt atraktiivsemaks ja puhkajasõbralikumaks.   

Projekti tegevused: Mänguvahendite (turnimispuu, kaks kahekohalist kiike, tasakaalukiik, pesakiik, kaks batuuti, kaks karuselli, 4 pargipinki ja 15 kaarjat moodulpinki) soetamine ja paigaldamine.
 
Tööde teostaja: Seveco OÜ
 
Projekti maht 36184.80 eurot, millest toetus 30 000.00 eurot.
 
Projekti algus- ja lõpptähtaeg:  24.04.2017 – 13.06.2017
 
Projekti rahastab MITTETULUNDUSÜHING PEIPSI-ALUTAGUSE KOOSTÖÖKODA_____________________________________________________________
Kauksi rannapromenaadi väljaehitus, 2. etapp


Iisaku Vallavalitsuse  projekt
„Kauksi rannapromenaadi väljaehitus, 2. etapp“
 
Üldine eesmärk: Kauksi rannaala arendamine, et muuta rand atraktiivsemaks säästes looduskeskkonda, parandades rannaala taristut ning anda uusi võimalusi ettevõtluse arendamiseks.
 
Projekti tegevused: Kauksi randa ehitatakse paralleelselt järvega välja 1,6 m laiune ja 123 m pikkune laudtee ning 3 platvormi.
 
Tööde teostaja: Maatriks –RP OÜ
 
Projekti maht 37 420,74 eurot, millest toetus 30 310,80 eurot.
 
Projekti algus- ja lõpptähtaeg:  01.07.2016 – 01.09.2017
 
Projekti rahastatakse Peipsiveere programmist
 
 


 
 

Iisaku uuselamurajooni tee, vee- ja kanalisatsioonitorustike projekt
 
Kauksi rannaala veevarustuse ja kanalisatsiooni põhiprojekt


Kauksi ranna maastikuarhitektuurne põhiprojekt
 

Valgustuse põhiprojekt
 

arrow Iisaku valla ajaleht 
 
arrow Kasulikud viited
 
arrow Avalda arvamust siit
 
arrow Hajaasustuse programm
 
arrow Pildialbum