Iisaku vald
Est | Eng |
tantsijad
Hajaasustuse programm Iisaku vallas
Hajaasustuse programmi taotlusvoor avatud

Iisaku Vallavalitsus annab teada, et alates 08.04.2017 on avatud hajaasustuse programmi 2017. a taotlusvoor Iisaku vallas.
Programmis osaleda soovivad isikud saavad programmdokumendis kehtestatud nõuetele vastavaid taotlusi esitada Iisaku Vallavalitsusele kuni  09.06.2017. a.
Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.
Eesmärgi saavutamiseks toetatakse programmist majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.
Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad programmi nõuetele. Nõuded taotlejatele ja kaastaotlejatele, toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude loetelu ning taotlemise tingimused on sätestatud riigihalduse ministri 28.03.2017 käskkirjas nr 052 „Hajaasustuse programmi 2017. a  programmdokument“, mis on kättesaadav EAS-i (http://www.eas.ee/teenus/hajaasustuse-programm/) ja Ida-Viru Maavalitsuse
(http://ida-viru.maavalitsus.ee/hajaasustuse-programm) veebilehel. Nimetatud veebilehel on olemas ka taotlusvormid ja muud vajalikud juhendmaterjalid.
Lisainfo:
Iisaku Vallavalitsus: Piret Anvelt  33 72735, 5886 6864, piret.anvelt@iisaku.ee                        
Ida-Viru Maavalitsus: Galina Paaps 33 21228,
                                galina.paaps@ida-viru.maavalitsus.ee, Tiit Toos  33 21263
                                tiit.toos@ida-viru.maavalitsus.ee   
                                                                                     
Vastavalt programmdokumendi punktile 16.2 avalikustab Iisaku Vallavalitsus oma 2017. a hajaasustuse programmi taotluste hindamiseks moodustatud komisjoni järgmises koosseisus:
Komisjoni esimees: Piret Anvelt, liikmed: Sirje Ilves, Ilor Teeväli, Relika Kerem, Paavo Palmet.
                                                                                                                                    
Hajaasustuse programmist 2017. a toetatavate valdkondade prioriteetsus Iisaku vallas on järgmine:
1. veesüsteemid
2. kanalisatsioonisüsteemid
3. juurdepääsuteed
4. autonoomsed elektrisüsteemid
 
Eelistatud sihtrühmad on:
  • alaealiste lastega pered
  • pered, kus elab puudega inimene
*********************************************************************************************************
Iisaku Vallavalitsus annab teada, et 11.07.2017 korraldusega nr 114 „Hajaasustuse programmi taotluste rahuldamine“ rahuldati järgmiste isikute taotlused:
 
 1. Toetuse saaja: Piret Anvelt
  Uus-Liivamäe eramu pumpla renoveerimine ja rauaeraldusfiltri paigaldamine.
  Toetuse suurus: 2221.71 eurot.
  Toetuse omafinantseering 1110.69 eurot.
  Planeeritav projekti kestus: viisteist kuud toetuslepingu sõlmimisest.
 
2. Toetuse saaja: Antik Rannamäe
  Vee pumpamiseks vajalike tarvikute soetamine ja seadmete paigaldamine.
  Toetuse suurus: 665.88 eurot.
  Toetuse omafinantseering: 332.89 eurot.
  Planeeritav projekti kestus: viisteist kuud toetuslepingu sõlmimisest.
 
3. Toetuse saaja: Lii Jürgenson
  Orumäe kinnistule Varesmetsa külas puurkaevu rajamine, veetõsteseadmete ja
  filtri  paigaldus.
  Toetuse suurus: 3068.15 eurot.
  Toetuse omafinantseering: 1533.85 eurot.
  Planeeritav projekti kestus: kaksteist kuud toetuslepingu sõlmimisest.
 
 4. Toetuse saaja: Piret Anvelt
  Uus-Liivamäe eramule septiku paigaldamine ja imbsüsteemi rajamine.
  Toetuse suurus: 1638.48 eurot.
  Toetuse omafinantseering: 819.12 eurot.
  Planeeritav projekti kestus: viisteist kuud toetuslepingu sõlmimisest
 
 5. Toetuse saaja: Antik Rannamäe
  Lillemäe talu kanalisatsioonisüsteemi loomine ja paigaldamine.
  Toetuse suurus: 1283.26 eurot.      
  Toetuse omafinantseering: 641.54 eurot.
  Planeeritav projekti kestus: viisteist kuud toetuslepingu sõlmimisest.
 
 6. Toetuse saaja: Lii Jürgenson
  Orumäe kinnistule Varesmetsa külas kanalisatsioonisüsteemi rajamine.
  Toetuse suurus: 1520.08 eurot.
  Toetuse omafinantseering: 759.92 eurot.
  Planeeritav projekti kestus: kaksteist kuud toetuslepingu sõlmimisest.
 
 7. Toetuse saaja: Tiit Kilk
  Kruusi kanalisatsiooni rajamine.
  Toetuse suurus: 2925.75 eurot.
  Toetuse omafinantseering: 1462.65 eurot.
  Planeeritav projekti kestus: viisteist kuud toetuslepingu sõlmimisest.
 
 8. Toetuse saaja: Tarmo Juuse
  Väikevälja talu septik ja imbsüsteem.
  Toetuse suurus: 1460.07 eurot.
  Toetuse omafinantseering: 729.93 eurot.
  Planeeritav projekti kestus: viisteist kuud toetuslepingu sõlmimisest
 
9. Toetuse saaja: Udo Karlep
  Karlepi kinnistu elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimise süsteemi rajamine.
  Toetuse suurus: 1919.30 eurot.
  Toetuse omafinantseering: 959.50 eurot.
  Planeeritav projekti kestus: viisteist kuud toetuslepingu sõlmimisest
 
 10. Toetuse saaja: Siivi Võhmar
  Tammetaga kinnistu elamu kanalisatsioonisüsteemi väljaehitamine.
  Toetuse suurus: 1940.10 eurot.
  Toetuse omafinantseering: 969.90 eurot.
  Planeeritav projekti kestus: neli kuud toetuslepingu sõlmimisest
 
 11. Toetuse saaja: Raivo Tõks
  Juurdepääsutee loomine kodudeni Kauksi külas.
  Toetuse suurus: 1128.06 eurot.
  Toetuse omafinantseering: 563.94 eurot.
  Planeeritav projekti kestus: kaksteist kuud toetuslepingu sõlmimisest
 
 
  Lisainfo:
  Iisaku Vallavalitsus: Piret Anvelt  33 72735, 5886 6864, piret.anvelt@iisaku.ee

___________________________________________________________________________
Hajaasustuse programmi taotlusvoor avatud

Iisaku Vallavalitsus annab teada, et alates 08.04.2016 avatakse hajaasustuse programmi 2016. a taotlusvoor Iisaku vallas.

Programmis osaleda soovivad isikud saavad programmdokumendis kehtestatud nõuetele vastavaid taotlusi esitada Iisaku Vallavalitsusele kuni  09.06.2016. a.

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Eesmärgi saavutamiseks toetatakse programmist majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad programmi nõuetele. Nõuded taotlejatele ja kaastaotlejatele, toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude loetelu ning taotlemise tingimused on sätestatud riigihalduse ministri 17.03.2016 käskkirjaga nr 073 „Hajaasustuse programmi 2016. a  programmdokument“, mis on kättesaadav EAS-i (http://www.eas.ee/teenus/hajaasustuse-programm/) ja Ida-Viru Maavalitsuse (http://ida-viru.maavalitsus.ee/hajaasustuse-programm) veebilehel. Nimetatud veebilehel on olemas ka taotlusvormid ja muud vajalikud juhendmaterjalid.
Lisainfo:
Iisaku Vallavalitsus: Piret Anvelt  33 72735, 5886 6864, piret.anvelt@iisaku.ee                        
Ida-Viru Maavalitsus:
Galina Paaps:
33 21228, galina.paaps@ida-viru.maavalitsus.ee                                                 
Tiit Toos:
33 21263, tiit.toos@ida-viru.maavalitsus.ee

Vastavalt programmdokumendi punktile 16.2 avalikustab Iisaku Vallavalitsus oma 2016. a hajaasustuse programmi taotluste hindamiseks moodustatud komisjoni järgmises koosseisus:
Komisjoni esimees: Piret Anvelt, liikmed: Sirje Ilves, Ilor Teeväli, Relika Kerem, Paavo Palmet.
                                                                                                                                            
Hajaasustuse programmist 2016. a toetatavate valdkondade prioriteetsus Iisaku vallas on järgmine:
1. veesüsteemid
2. kanalisatsioonisüsteemid
3. juurdepääsuteed
4. autonoomsed elektrisüsteemid
 
Eelistatud sihtrühmad on:
  • lastega pered
  • pered, kus elab puudega inimene

 Iisaku Vallavalitsus annab teada, et 13.07.2016 korraldusega nr 140 „Hajaasustuse programmi taotluste rahuldamine“ rahuldati järgmiste isikute taotlused:

1. Toetuse saaja: Svetlana Titova 
 Titovi kinnistule puurkaevu rajamine.
 Toetuse suurus: 2468.12 eurot.
 Toetuse omafinantseering 1233.88 eurot.
 Planeeritav projekti kestus: viisteist kuud toetuslepingu sõlmimisest.
 
2. Toetuse saaja: Heli Ferschel 
 Jalaka majapidamise puurkaevu rajamine ja joogiveesüsteemi rekonstrueerimine.
 Toetuse suurus: 2113.44 eurot.
 Toetuse omafinantseering: 1056.56 eurot.
 Planeeritav projekti kestus: viisteist kuud toetuslepingu sõlmimisest.
 
3. Toetuse saaja: Deniss Mihhailov 
 Järvendi talu veesüsteemi rajamine.
 Toetuse suurus: 3640.18 eurot.
 Toetuse omafinantseering: 1819.82 eurot.
 Planeeritav projekti kestus: kaksteist kuud toetuslepingu sõlmimisest.
 
4. Toetuse saaja: Heinar Juuse 
 Loogamäe eramu pumpla renoveerimine, rauaeraldusfiltri paigaldus.
 Toetuse suurus: 2961.75 eurot.
 Toetuse omafinantseering: 1480.65 eurot.
 Planeeritav projekti kestus: viisteist kuud toetuslepingu sõlmimisest
 
5. Toetuse saaja: Vambo Kaljumäe 
 Septiku paigaldamine Kaljumäe maaüksusele Tärivere külas.
 Toetuse suurus: 1400.07 eurot.       
 Toetuse omafinantseering: 699.93 eurot.
 Planeeritav projekti kestus: viisteist kuud toetuslepingu sõlmimisest.
 
6. Toetuse saaja: Raivo Tõks 
 Sepa talu kanalisatsiooni väljaehitamine.
 Toetuse suurus: 1400.07 eurot.
 Toetuse omafinantseering: 699.93 eurot.
 Planeeritav projekti kestus: kuus kuud toetuslepingu sõlmimisest.
 
7. Toetuse saaja: Ljudmila Kokorina 
 Kanalisatsioonisüsteemi rajamine Oru kinnistul Kuru külas.
 Toetuse suurus: 2080.10 eurot.
 Toetuse omafinantseering: 1039.90 eurot.
 Planeeritav projekti kestus: kümme kuud toetuslepingu sõlmimisest.
 
 
8. Toetuse saaja: Deniss Mihhailov 
 Järvendi talu kanalisatsioonisüsteemi rajamine.
 Toetuse suurus: 2040.10 eurot.
 Toetuse omafinantseering: 1019.90 eurot.
 Planeeritav projekti kestus: kaksteist kuud toetuslepingu sõlmimisest
 
 
 
 Lisainfo:
 Iisaku Vallavalitsus: Piret Anvelt  33 72735, 5886 6864, piret.anvelt@iisaku.ee                        

 Iisaku Vallavalitsus annab teada, et 22.06.2015 korraldusega nr 171 „Hajaasustuse programmi taotluste rahuldamine“ rahuldati järgmiste isikute taotlused:

1. Toetuse saaja: Annely Oone 
Veskitamme talu vee kvaliteedi parandamine.
Toetuse suurus: 2788.14 eurot.
Toetuse omafinantseering 1393.86 eurot.
Planeeritav projekti kestus: kuus kuud toetuslepingu sõlmimisest.
 
2. Toetuse saaja: Artur Sutt 
Ruudimäe talu veetrassi ja kanalisatsiooni rajamine.
Toetuse suurus: 5327.87 eurot. 
Toetuse omafinantseering: 2663.53 eurot. 
Planeeritav projekti kestus: neliteist kuud toetuslepingu sõlmimisest.
 
3. Toetuse saaja: Eda Kärner 
Metsaääre talu kogumiskaevu ja imbsüsteemi ehitamine.
Toetuse suurus: 2120.11 eurot. 
Toetuse omafinantseering: 1059.89 eurot. 
Planeeritav projekti kestus: kuus kuud toetuslepingu sõlmimisest.
 
4. Toetuse saaja: Erla Rätsep 
Nõmme talu veesüsteemi ja kanalisatsioonisüsteemi rajamine.
Toetuse suurus: 3928.20 eurot. 
Toetuse omafinantseering: 1963.80 eurot. 
Planeeritav projekti kestus: viisteist kuud toetuslepingu sõlmimisest
 
5. Toetuse saaja: Heinar Juuse 
Loogamäe talu heitveesüsteemi rajamine.
Toetuse suurus: 3120.16 eurot.       
Toetuse omafinantseering: 1559.84 eurot. 
Planeeritav projekti kestus: viisteist kuud toetuslepingu sõlmimisest.
 
6. Toetuse saaja: Hilja Orav 
Taga-Angerja kinnistu liitumine ühisveevärgiga ja kanalisatsioonisüsteemi rajamine.
Toetuse suurus: 2556.53 eurot. 
Toetuse omafinantseering: 1278.07 eurot. 
Planeeritav projekti kestus: viisteist kuud toetuslepingu sõlmimisest.
 
1.7. Toetuse saaja: Igor Puštšenko 
Lilli kinnistu puurkaevu rajamine ja kanalisatsioonisüsteemi ehitamine.
Toetuse suurus: 5132.26 eurot. 
Toetuse omafinantseering: 2565.74 eurot. 
Planeeritav projekti kestus: viisteist kuud toetuslepingu sõlmimisest.
 
 
1.8. Toetuse saaja: Lauri Kristjan 
Veesüsteemi rajamine Lauri majapidamisele.
Toetuse suurus: 2052.16 eurot. 
Toetuse omafinantseering: 1025.92 eurot. 
Planeeritav projekti kestus: viisteist kuud toetuslepingu sõlmimisest
 
1.9. Toetuse saaja: Lembit Karp 
Ploomi kinnistu liitumine ühisveevärgiga.
Toetuse suurus: 1218.94 eurot. 
Toetuse omafinantseering: 609.38 eurot. 
Planeeritav projekti kestus: kaksteist kuud toetuslepingu sõlmimisest.
 
10. Toetuse saaja: Lii Roosa 
Kaasiku kinnistu imbsüsteemi ja veepuhastussüsteemi rajamine.
Toetuse suurus: 1649.76 eurot. 
Toetuse omafinantseering: 824.76 eurot. 
Planeeritav projekti kestus: kaksteist kuud toetuslepingu sõlmimisest.
 
11. Toetuse saaja: Mirjam Kõre 
Neitsisaare talu veesüsteemi rajamine.
Toetuse suurus: 2448.12 eurot. 
Toetuse omafinantseering: 1233.88 eurot. 
Planeeritav projekti kestus: viisteist kuud toetuslepingu sõlmimisest
 
12. Toetuse saaja: Udo Mägimaa 
Mägimaa kinnistu veesüsteemi rajamine.
Toetuse suurus: 4660.23 eurot. 
Toetuse omafinantseering: 2329.77 eurot. 
Planeeritav projekti kestus: üheksa kuud toetuslepingu sõlmimisest.
 
13. Toetuse saaja: Vello Kristjan 
Pargi kinnistule imbsüsteemi ehitamine.
Toetuse suurus: 2088.10 eurot. 
Toetuse omafinantseering: 1043.90 eurot. 
Planeeritav projekti kestus: kuus kuud toetuslepingu sõlmimisest.
 
 
Lisainfo:
Iisaku Vallavalitsus: Piret Anvelt  33 72735, 5886 6864, piret.anvelt@iisaku.ee                        
 


Hajaasustuse programmi taotlusvoor avatud

Iisaku Vallavalitsus annab teada, et alates 23.03.2015 avatakse hajaasustuse programmi 2015.a. taotlusvoor Iisaku vallas.
Programmis osaleda soovivad isikud saavad programmdokumendis kehtestatud nõuetele vastavaid taotlusi esitada Iisaku Vallavalitsusele kuni  25.05.2015. a.
Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.
Eesmärgi saavutamiseks toetatakse programmist majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.
Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad programmi nõuetele. Nõuded taotlejatele ja kaastaotlejatele, toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude loetelu ning taotlemise tingimused on sätestatud siseministri 20.02.2015 käskkirjast nr 1-3/46 „Hajaasustuse programmi 2015.a. programmdokument“, mis on kättesaadav EAS-i (http://www.eas.ee/et/avalikule-ja-mittetulundussektorile/avalike-teenuste-arendamine/hajaasutuse-programm/taotlejale) ja Ida-Viru Maavalitsuse (http://ida-viru.maavalitsus.ee/hajaasustuse-programm) veebilehel. Nimetatud veebilehel on olemas ka taotlusvormid ja muud vajalikud juhendmaterjalid.

Lisainfo:
Iisaku Vallavalitsus: Piret Anvelt  33 72735, 5886 6864, piret.anvelt@iisaku.ee                        
Ida-Viru Maavalitsus: Galina Paaps 33 21228, galina.paaps@ida-viru.maavalitsus.ee

Vastavalt programmdokumendi punktile 16.2 avalikustab Iisaku Vallavalitsus oma 2015. a hajaasustuse programmi taotluste hindamiseks moodustatud komisjoni järgmises koosseisus:
Komisjoni esimees: Piret Anvelt, liikmed: Sirje Ilves, Ilor Teeväli, Relika Kerem, Paavo Palmet.
                                                                                                                                            
Hajaasustuse programmist 2015. a toetatavate valdkondade prioriteetsus Iisaku vallas on järgmine:
1. veesüsteemid
2. kanalisatsioonisüsteemid
3. juurdepääsuteed
4. autonoomsed elektrisüsteemid
 
Eelistatud sihtrühmad on:

  • lastega pered
  • pered, kus elab puudega inimene
  • noored lasteta pered

 
 

Periood 2014-2015

Iisaku Vallavalitsuse 04.07.2014 korraldusega nr. 157 „Hajaasustuse programmi taotluste rahuldamine“ on hajaasustuse programmi toetuse saajateks:

1. Toetuse saaja -  Triin Sulumets

Nimetus ja tegevused – Sulu septiku paigaldus Lipniku küla, Iisaku vald, Ida-Virumaa
Toetuse suurus – 3461,77 eurot, omafinantseering 1730,63 eurot
Projekti elluviimise lõppkuupäev - september 2015

2. Toetuse saaja – Heli Ferschel

Nimetus ja tegevused – Kanalisatsioonisüsteemi rajamine Jalaka majapidamises Kuru külas Iisaku vallas Ida-Virumaal
Toetuse suurus  - 4080,20 eurot,  omafinantseering 2039,80 eurot
Projekti elluviimise lõppkuupäev - september 2015

3. Toetuse saaja – Elen Tasane

Nimetus ja tegevused – Ida-Virumaal Iisaku vallas Kasevälja külas asuva Kuusiku kinnistu vee- ja kanalisatsioonisüsteemi ehitus
Toetuse suurus – 6500,00 eurot,  omafinantseering 3758,24 eurot
Projekti kavandatav elluviimise lõppkuupäev - september 2015

4. Toetuse saaja – Sirje Roosvald

Nimetus ja tegevused – Veesüsteemi rajamine Nõlva kinnistule Alliku külas Iisaku vallas Ida-Virumaal
Toetuse suurus – 2901,45 eurot,  omafinantseering 1450,50 eurot
Projekti elluviimise lõppkuupäev - september 2015

5. Toetuse saaja – Railo Kilk

Nimetus ja tegevused – Aasa, Sälliku küla, Iisaku vald, Ida-Virumaa puurkaevu ja kanalisatsiooni projekt
Toetuse suurus – 5917,34 eurot,  omafinantseering 2958,23 eurot
Projekti elluviimise kavandatav lõppkuupäev - september 2015

6. Toetuse saaja – Aulis Pärnpuu

Nimetus ja tegevused – Sooserva talu veesüsteemi rajamine Varesmetsa küla, Iisaku vald, Ida-Virumaa Toetuse suurus – 2645,43 eurot,  omafinantseering 1322,52 eurot
Projekti elluviimise kavandatav lõppkuupäev - september 2015

7. Toetuse saaja – Andrus Lehtmets

Nimetus ja tegevused – Käbliku (Varesmetsa küla, Iisaku vald) vee- ja kanalisatsioonisüsteemi rajamine Toetuse suurus – 5565,93 eurot,  omafinantseering 2782,55 eurot
Projekti elluviimise kavandatav lõppkuupäev - august 2015

8. Toetuse saaja – Piia Mändmets

Nimetus ja tegevused – Veesüsteemi rajamine Pärna kinnistule Kauksi küla, Iisaku vald, Ida-Virumaa Toetuse suurus – 4205,51 eurot,  omafinantseering 2102,44 eurot
Projekti elluviimise kavandatav lõppkuupäev - september 2015

arrow Iisaku valla ajaleht 
 
arrow Kasulikud viited
 
arrow Avalda arvamust siit
 
arrow Hajaasustuse programm
 
arrow Pildialbum