Iisaku vald
Est | Eng |
tantsijad
Aasta pere

Iisaku valla aasta pere nimetuse andmine

Aasta pere nimetus antakse täisväärtuslikule ja ise toime tulevale perele, kelle liikmete elukohana Eesti rahvastikuregistris on registreeritud Iisaku vald ja kus,
1) leibkonnas on kasvamas vähemalt kolm last;
2) elatakse täisväärtuslikku pereelu;
3) hoolitsetakse lastele hariduse andmise eest ja tegeldakse nendega;
4) lapsed jõuavad koolis normaalselt edasi ja neil ei ole probleeme käitumisega.

Aasta pere nimetuse andmisega kaasneb aasta pere tunnistuse väljaandmine ning rahaline toetus.
Aunimetus antakse volikogu otsusega. Aasta pere nimetus antakse üle emadepäeva üritusel või valla muul avalikul üritusel.

Iisaku valla aasta pere tiitli on pälvinud:

2002.a perekond Rajamets
2003.a perekond Prants
2004.a Inne ja Tõnu Jaanipere perekond
2005.a Svetlana ja Margus Pärn'a perekond
2006.a Tiina ja Jaak Arm'i perekond
2007.a Maike ja Jaanus Altoja perekond
2008.a Kersti ja Margus Rajase perekond
2009.a Riina ja Hannes Karri perekond
2011. a Pille ja Robert Nageli perekond
2012. a Merle ja Margus Pikhoffi perekond
2014. a Lilian ja Margo Karbi perekond
2015. a Koidu Ja Toivo Aveli perekond

Alates 22.12.2015 valla põhimääruse muudatusega ei anta välja aasta pere nimetust!
arrow Iisaku valla ajaleht 
 
arrow Kasulikud viited
 
arrow Avalda arvamust siit
 
arrow Hajaasustuse programm
 
arrow Pildialbum