Iisaku vald
Est | Eng |
Palgaandmed

Ametnike palkade avalikustamine

Vastavalt «Avaliku teenistuse seaduse» § 65 lõigetele 1 ja 2 avalikustatakse ametnike palgaandmed avaliku teenistuse kesksel veebilehel hiljemalt 1. mail.

Avalikustatakse ametniku põhipalk jooksva kalendriaasta seisuga ning ametniku põhipalk ja muutuvpalk ning tema teenistusülesannete täitmisest tulenev muu tulu kogusummana eelmise kalendriaasta kohta.

Avaliku teenistuse veebileht
 

Iisaku Vallavalitsuse palgajuhend
arrow Iisaku valla ajaleht 
 
arrow Kasulikud viited
 
arrow Avalda arvamust siit
 
arrow Hajaasustuse programm
 
arrow Pildialbum