Iisaku vald
Est | Eng |
Noortekeskus

Iisaku Noortekeskus on rahvamaja struktuuriüksus.

Noortekeskus tegutseb avatud noorsootöö põhimõttel, see tähendab on avatud igale noorele, seadmata eeltingimusi tema tõekspidamistele, võimetele, oskustele, teadmistele ja rahalistele võimalustele, kaasab aktiivselt noori tegevuse algatamisse ja arendamisse, võimaldab noorele suhtlemist ja arendavat tegevust talle sobival kodu- ja koolivälisel ajal, seades esikohale noore omaalgatuse arendamise, loob tingimused mitteformaalseks õppimiseks, eelkõige kogemuste omandamiseks tegevuse ja suhtlemise kaudu.

Noortekeskuse tegevuse eesmärk on Iisaku valla noorte kultuuriline teenindamine ja sisuka vaba aja veetmise võimaluste pakkumine vähemalt 20 tundi nädalas.

Eesmärkidest tulenevalt on noortekeskuse põhiülesanded:
1) erinevate noorsooteenuste (info ja nõuande saamine, huvitegevuse võimaldamine) pakkumine;
2) noorte arengu ning ühiskonnastumise toetamine;
3) piirkondliku noorsootöö arendamine;
4) piirkonna noortele vaba aja veetmise võimaluste loomine erinevate noorteprojektide ja noorteprogrammide teostamise kaudu;
5) koostöö tegemine rahvamajaga ning teiste laste- ja noorteorganisatsioonidega. 
6) noortekeskuse ruumide kasutada andmine lastele ja noortele koosviibimisteks ja õppimiseks.
 

   Noortekeskuse lahtioleku ajad 

E 17.00 - 20.00
T 17.00 - 20.00
K 13.30 - 17.00
N 13.30 - 17.00
R 14.00 - 21.00
L - suletud
P - suletud


Noortekeskuse tel. 339 3480

Noortekeskuse juht Kristiina Karp


Infot saab ka Iisaku Noorte Klubi kodulehelt
Kiiremat infot noorteklubi tegemiste kohta saad FBst


 

arrow Iisaku valla ajaleht 
 
arrow Kasulikud viited
 
arrow Avalda arvamust siit
 
arrow Hajaasustuse programm
 
arrow Pildialbum