Iisaku vald
Est | Eng |
tantsijad
IISAKU VALLAVALITSUS MAKSAB VÄLJA ESMAKORDSELT KOOLI MINEVA LAPSE TOETUST
IISAKU VALLAVALITSUS MAKSAB VÄLJA ESMAKORDSELT KOOLI MINEVA LAPSE TOETUST


IISKU  VALLAVALITSUS  MAKSAB  VÄLJA ESMAKORDSELT KOOLI MINEVA LAPSE TOETUST
 
Toetust makstakse vanema, eestkostja või lapse perekonnas hooldaja avalduse alusel:
  1. Iisaku Gümnaasiumi 1.klassi esmakordselt õppima asunud lapsele;
  2. Erivajadustega laste kooli esimesse klassi õppima asunud lapsele;
  3. Asenduskoduteenusel viibivale mõnda teise kooli esimesse klassi õppima asunud lapsele.
 
Toetuse väljamakse toimub kuni jooksva aasta 31. oktoobrini  Iisaku Vallavalitsuse korralduse alusel peale õpilaste nimekirjade avaldumist Eesti Hariduse Infosüsteemis.
 
Avaldust saab esitada Iisaku valla lastekaitsespetsialisti juures või täita digitaalselt (blanketid on kättesaadavad Iisaku valla kodulehel sotsiaal ja tervishoiu nime alt) ning saata meiliaadressile: iisakuvv@iisaku.ee
Lisainfot saate küsida helistades nr 337 2739, 5192 5475 või kirjutades meilile julia.lehtla@iisaku.ee