Iisaku vald
Est | Eng |
tantsijad
Iisaku Vallavalitsus jätkab kirjalike enampakkumiste korraldamist Uuselamurajooni kinnistu kruntidele hoonestusõiguse seadmiseks
Iisaku Vallavalitsus jätkab kirjalike enampakkumiste korraldamist Uuselamurajooni kinnistu kruntidele hoonestusõiguse seadmiseks


Iisaku Vallavalitsus jätkab kirjalike enampakkumiste korraldamist järgmistele Uuselamurajooni kinnistu kruntidele hoonestusõiguse seadmiseks
 
1. Kalda tn 18 (katastritunnus 22401:001:0497, sihtotstarve 100% elamumaa, pindala 2457 m22457 eurot;
2. Kalda tn 20 (katastritunnus 22401:001:0498, sihtotstarve 100% elamumaa, pindala 2271 m22271 eurot;
3. Sõpruse tn 11 (katastritunnus 22401:001:0500, sihtotstarve 100% elamumaa, pindala 2301 m22301 eurot;
4. Sõpruse tn 11a (katastritunnus 22401:001:0501, sihtotstarve 100% elamumaa, pindala 2503 m22503 eurot; 
5. Sõpruse tn 13 (katastritunnus 22401:001:0502, sihtotstarve 100% elamumaa, pindala 2207 m22207 eurot;
6. Kraavi tn 2 (katastritunnus 22401:001:0503, sihtotstarve 100% elamumaa, pindala 2646 m22646 eurot;Leping sõlmitud
7. Kraavi tn 3 (katastritunnus 22401:001:0504, sihtotstarve 100% elamumaa, pindala 2190 m22190 eurot;
8. Kraavi tn 4 (katastritunnus 22401:001:0505, sihtotstarve 100% elamumaa, pindala 3026 m23026 eurot;
9. Kraavi tn 5 (katastritunnus 22401:001:0506, sihtotstarve 100% elamumaa, pindala 2027 m22027 eurot;
10. Kraavi tn 6 (katastritunnus 22401:001:0507, sihtotstarve 100% elamumaa, pindala 3362 m23362 eurot;Leping sõlmitud
11. Kraavi tn 8 (katastritunnus 22401:001:0508, sihtotstarve 100% elamumaa, pindala 2806 m22806 eurot; Leping sõlmitud
12. Kraavi tn 12 (katastritunnus 22401:001:0510, sihtotstarve 100% elamumaa, pindala 2030 m22030 eurot; Leping sõlmitud
13. Kraavi tn 14 (katastritunnus 22401:001:0511, sihtotstarve 100% elamumaa, pindala 2039 m22039 eurot; Leping sõlmitud
14. Kraavi põik 1 (katastritunnus 22401:001:0512, sihtotstarve 100% elamumaa, pindala 2174 m2) 2174 eurot; Leping sõlmitud
15. Kraavi põik 2 (katastritunnus 22401:001:0513, sihtotstarve 100% elamumaa, pindala 2838 m22838eurot;
16. Kraavi põik 3 (katastritunnus 22401:001:0514, sihtotstarve 100% elamumaa, pindala 2105 m22105eurot;
17. Kraavi põik 5 (katastritunnus 22401:001:0516, sihtotstarve 100% elamumaa, pindala 2061 m22061eurot;
18. Kraavi põik 6 (katastritunnus 22401:001:0517, sihtotstarve 100% elamumaa, pindala 2230 m22230 eurot;
19. R.T. Hanseni tn 18 (katastritunnus 22401:001:0518, sihtotstarve 100% elamumaa, pindala 2084 m22084 eurot;
20. R.T. Hanseni tn 20 (katastritunnus 22401:001:0519, sihtotstarve 100% elamumaa, pindala 2063 m22063 eurot;
21. R.T. Hanseni tn 22 (katastritunnus 22401:001:0520, sihtotstarve 100% elamumaa, pindala 2465 m22465 eurot;
22. Kraavi tn 16 (katastritunnus 22401:001:0534, sihtotstarve 100% elamumaa, pindala 2102 m22102 eurot;
23. Kraavi tn 18 (katastritunnus 22401:001:0535, sihtotstarve 100% elamumaa, pindala 2036 m22036 eurot.

Uuselamurajooni kinnistu detailplaneering       PLAAN

Enampakkumise tingimused:
  • kirjalik enampakkumine viiakse läbi Iisaku Vallavolikogu 25. mai 2006. a määruse nr 14 «Iisaku vallavara valitsemise kord» ja Iisaku Vallavolikogu 24. märtsi 2016. a otsusega nr 130 «Vallavara koormamine hoonestusõigusega enampakkumise korras», Iisaku Vallavalitsuse 04.05.2016. a korralduse nr 91 «Iisaku valla omandis olevale Uuselamurajooni kinnistu katastriüksustele hoonestusõiguse seadmine kirjaliku enampakkumise korras» alusel;
  • pakkujal tuleb tasuda osavõtutasu 10 eurot ja tagatisraha 200 eurot iga krundi kohta. Kirjaliku enampakkumise võitjale arvestatakse tagatisraha hoonestusõiguse tasu katteks, teistele pakkujatele tagastatakse tagatisraha 15 päeva jooksul pärast enampakkumise läbiviimist. Osavõtutasu pakkujatele ei tagastata;
  • pakkumised tuleb esitada hoonestusõiguse seadmise tasu kohta kogu hoonestusõiguse tähtajaks;
  • hoonestusõiguse tähtaeg on 15 aastat alates hoonestusõiguse kandmisest Kinnistusraamatusse;
  • pakkumiste hindamiskriteeriumiks on kõrgeim hoonestusõiguse seadmise tasu; kirjaliku enampakkumise võitjaks tunnistatakse isik, kes pakub konkreetse krundi osas kõrgeima hoonestusõiguse seadmise tasu.
Kirjaliku enampakkumise võitja kohustub:
  • sõlmima hoonestusõiguse seadmise lepingu ja asjaõiguslepingu kahe kuu jooksul enampakkumise tulemuste kinnitamisest alates;
  • maksma hoonestusõiguse seadmise tasu vallavalitsuse arvelduskontole või tehingut tõestava notari deposiitkontole hoonestusõiguse seadmise lepingu sõlmimise ajaks;
  • hoonestusõiguse seadmisega ning hoonestusõiguse asjaõigusega koormamisega seotud kulud (notaritasu, riigilõiv) tasuvad hoonestajad.

Täiendav info: vallavanem Raivo Raap 3372732, 521 2882 või arendusnõunik Piret Anvelt  3372735