Iisaku vald
Est | Eng |
tantsijad
Vee- ja kanalisatsioonisüsteemi ehitustööd Iisaku alevikus
Vee- ja kanalisatsioonisüsteemi ehitustööd Iisaku alevikus


Vee- ja kanalisatsioonisüsteemi ehitustööd Iisaku alevikus

12. detsembril 2016. allkirjastati Iisaku Elamumajandus OÜ ja Wesico Project OÜ vahel Iisaku aleviku lõunaosa vee- ja kanalisatsioonisüsteemi projekteerimis- ja ehitustööde teostamise leping.
Tänaseks on projekteerimistööd teostatud ja alustatakse ehitustöödega.
Tööde käigus uuendatakse ja rajatakse vee- ja kanalisatsioonitorustikud Iisaku peakraavist lõunapoole jäävatel tänavatel.
Torustikke paigaldatakse ca 4,5 km ulatuses.
Ehitustöid alustatakse peatrasside ehitusega, mille valmimise ja katsetamise järel hakatakse sellele ehitama kinnistuühenduste torustikke.
Seega kaevatakse ühel lõigul sisuliselt kaks korda ja lõplik torustike paigaldustöö peaks valmis saama sügise lõpuks.
Koos tänavate taastamise ja heakorratöödega kestavad tööd 2018. aasta kevadeni.
Esimese lõiguna alustatakse töid peatrassi ehitusega Iisaku reoveepuhasti juurest, et oleks võimalik juba töötavaid torustikke sellele ümber ühendada, samuti lähevad esmajärjekorras töösse lõigud, kus hetkel puudub tarbimine (perspektiivsed liitumisvõimalused) nagu Aia tänava piirkond.
Ehitatavatel tänavatel on liiklemine häiritud üsna pika aja vältel ja kuna ehitatavad tänavad on suhteliselt kitsad, siis kaevetööde ajal on tänav küll läbisõiduks suletud, kuid tööpäeva lõpuks tagame läbipääsu või ümbersõidu võimaluse.
Objekti ehituskoosolekud, kus ajakohastatakse täpsem tööplaan, toimuvad kolmapäeviti.
Peale koosolekut on asjast huvitatutel võimalik tööplaaniga tutvuda Iisaku Elamumajandus OÜ kontoris.
Kuna ehitustöö hõlmab suurt osa aleviku lõunaosast ja ehitustehnika liikumine toimub ka teistel tänavatel, siis palub töövõtja elanikelt tavalisest suuremat tähelepanelikkust liikluses ja mõistvat suhtumist ehitustöödega kaasnevatesse ebamugavustesse.