Iisaku vald
Est | Eng |
tantsijad
Pindalatoetused 2017
Pindalatoetused 2017


Pindalatoetused 2017

Ida- Virumaa Talupidajate Liit (IVTL) koostöös Maaelu Edendamise Sihtasutuse (MES) ja PRIA-ga pakub pindalatoetuste taotlejatele e- PRIA juhendamise teenust ajavahemikul 02. mai- 16. juuni 2017.

Konsulendid juhendavad:
 kliendiks registreerimisel;
 põldude ja niitude joonistamisel;
 pindalatoetuse taotluse täitmisel ja esitamisel;
 keskkonnatoetuste ja mahetoetuste taotluste täitmisel ja esitamisel.

Teenuse osutamiseks on vajalik taotleja ID kaart ja kehtivad koodid (sobib ka Mobiil ID).
Teenust pakkuvad konsulendid on läbinud vastava koolituse.


Konsulentide nimekiri ja kontakt:
ARVO ALLER tel 56 624644 e- post: arvo@ivtl.ee
INGRID TAPNER tel 56 603653 e- post: ingrid@ivtl.ee
HEIKI UNT tel 56 260464 e- post: heiki@ivtl.ee

JUHENDAMINE ON TASUTA KUNI 2 (KAKS) TUNDI.
e-PRIA tugiteenust rahastatakse riigieelarvest.
Juhendamine toimub aadressil Rakvere 27, Jõhvi (Taluliidu maja) ja Viru 5 a, Jõhvi (PRIA büroo).
Planeeritavalt toimub alates 2018 aasta pindalatoetuste taotlemine ainult e- PRIAs.
Juhendamiseks palume ette registreerida.