Iisaku vald
Est | Eng |
tantsijad
Iisaku Vallavalitsus korraldab 31. mail 2017. a kell 10:00 kirjaliku enampakkumise hoonestusõiguse seadmiseks
Iisaku Vallavalitsus korraldab 31. mail 2017. a kell 10:00 kirjaliku enampakkumise hoonestusõiguse seadmiseks


Iisaku Vallavalitsus korraldab  31. mail 2017. a kell 10:00 kirjaliku enampakkumise Uuselamurajooni kinnistu kruntidele hoonestusõiguse seadmiseks.

Pakkumused tuleb esitada Iisaku Vallavalitsusele aadressil Tartu mnt 56, Iisaku alevik, Iisaku vald, Ida- Virumaa 41101, kinnises ümbrikus, millele märkida märgusõnaks krundi aadress ja "Hoonestusõiguse seadmine",  hiljemalt 31. maiks 2017. a kella 9:45-ks.
Osavõtutasu ja tagatisraha peavad olema laekunud Iisaku Vallavalitsuse arveldusarvele nr
EE831010552012023005 SEB pangas hiljemalt 31. mail 2017. a kella 9:00-ks või tasutud sularahas vallavalitsuse raamatupidamises enne enampakkumise toimumist.

1. Kalda tn 18 (katastritunnus 22401:001:0497, sihtotstarve 100% elamumaa, pindala 2457 m22457 eurot;
2. Kalda tn 20 (katastritunnus 22401:001:0498, sihtotstarve 100% elamumaa, pindala 2271 m22271 eurot;
3. Sõpruse tn 11 (katastritunnus 22401:001:0500, sihtotstarve 100% elamumaa, pindala 2301 m22301 eurot;
4. Sõpruse tn 11a (katastritunnus 22401:001:0501, sihtotstarve 100% elamumaa, pindala 2503 m22503 eurot; 
5. Sõpruse tn 13 (katastritunnus 22401:001:0502, sihtotstarve 100% elamumaa, pindala 2207 m22207 eurot;
6. Kraavi tn 2 (katastritunnus 22401:001:0503, sihtotstarve 100% elamumaa, pindala 2646 m22646 eurot;Leping sõlmitud
7. Kraavi tn 3 (katastritunnus 22401:001:0504, sihtotstarve 100% elamumaa, pindala 2190 m22190 eurot;
8. Kraavi tn 4 (katastritunnus 22401:001:0505, sihtotstarve 100% elamumaa, pindala 3026 m23026 eurot;
9. Kraavi tn 5 (katastritunnus 22401:001:0506, sihtotstarve 100% elamumaa, pindala 2027 m22027 eurot;
10. Kraavi tn 6 (katastritunnus 22401:001:0507, sihtotstarve 100% elamumaa, pindala 3362 m23362 eurot;Leping sõlmitud
11. Kraavi tn 8 (katastritunnus 22401:001:0508, sihtotstarve 100% elamumaa, pindala 2806 m22806 eurot; Leping sõlmitud
12. Kraavi tn 12 (katastritunnus 22401:001:0510, sihtotstarve 100% elamumaa, pindala 2030 m22030 eurot; Leping sõlmitud
13. Kraavi tn 14 (katastritunnus 22401:001:0511, sihtotstarve 100% elamumaa, pindala 2039 m22039 eurot; Leping sõlmitud
14. Kraavi põik 1 (katastritunnus 22401:001:0512, sihtotstarve 100% elamumaa, pindala 2174 m2) 2174 eurot; Leping sõlmitud
15. Kraavi põik 2 (katastritunnus 22401:001:0513, sihtotstarve 100% elamumaa, pindala 2838 m22838eurot;
16. Kraavi põik 3 (katastritunnus 22401:001:0514, sihtotstarve 100% elamumaa, pindala 2105 m22105eurot;
17. Kraavi põik 5 (katastritunnus 22401:001:0516, sihtotstarve 100% elamumaa, pindala 2061 m22061eurot;
18. Kraavi põik 6 (katastritunnus 22401:001:0517, sihtotstarve 100% elamumaa, pindala 2230 m22230 eurot;
19. R.T. Hanseni tn 18 (katastritunnus 22401:001:0518, sihtotstarve 100% elamumaa, pindala 2084 m22084 eurot;
20. R.T. Hanseni tn 20 (katastritunnus 22401:001:0519, sihtotstarve 100% elamumaa, pindala 2063 m22063 eurot;
21. R.T. Hanseni tn 22 (katastritunnus 22401:001:0520, sihtotstarve 100% elamumaa, pindala 2465 m22465 eurot;
22. Kraavi tn 16 (katastritunnus 22401:001:0534, sihtotstarve 100% elamumaa, pindala 2102 m22102 eurot;
23. Kraavi tn 18 (katastritunnus 22401:001:0535, sihtotstarve 100% elamumaa, pindala 2036 m22036 eurot.

Enampakkumise tingimused:
  • pakkujal tuleb tasuda osavõtutasu 10 eurot ja tagatisraha 200 eurot iga krundi kohta. Kirjaliku enampakkumise võitjale arvestatakse tagatisraha hoonestusõiguse tasu katteks, teistele pakkujatele tagastatakse tagatisraha 15 päeva jooksul pärast enampakkumise läbiviimist. Osavõtutasu pakkujatele ei tagastata;
  • pakkumised tuleb esitada hoonestusõiguse seadmise tasu kohta kogu hoonestusõiguse tähtajaks;
  • hoonestusõiguse tähtaeg on 15 aastat alates hoonestusõiguse kandmisest Kinnistusraamatusse;
  • pakkumiste hindamiskriteeriumiks on kõrgeim hoonestusõiguse seadmise tasu; kirjaliku enampakkumise võitjaks tunnistatakse isik, kes pakub konkreetse krundi osas kõrgeima hoonestusõiguse seadmise tasu.
Kirjaliku enampakkumise võitja kohustub:
  • sõlmima hoonestusõiguse seadmise lepingu ja asjaõiguslepingu kahe kuu jooksul enampakkumise tulemuste kinnitamisest alates;
  • maksma hoonestusõiguse seadmise tasu vallavalitsuse arvelduskontole või tehingut tõestava notari deposiitkontole hoonestusõiguse seadmise lepingu sõlmimise ajaks;
  • hoonestusõiguse seadmisega ning hoonestusõiguse asjaõigusega koormamisega seotud kulud (notaritasu, riigilõiv) tasuvad hoonestajad.

NB! Pakkumine peab sisaldama järgmisi andmeid:
1) pakkuja nimi, elukoht, isikukood, kontaktandmed; kui pakkuja on abielus, siis andmed ka abikaasa kohta;
2) nõusolek osalemiseks enampakkumises esitatud tingimustel;
3) dokumendid enampakkumise osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta;
4) sõnadega kirjutatud pakutud hoonestusõiguse tasu;
5) pakkumise esitaja (esitajate) allkiri;
6) esindaja volitusi tõendav dokument (vajadusel).

Pakkumised avatakse kell 10:00 Iisaku vallamajas volikogu saalis.
Enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised isikud, kellel on õigus sõlmida müügilepingut ning kelle osavõtt enampakkumisest ei ole keelatud Iisaku vallavara valitsemise korra järgi.

Täiendav info: vallavanem Raivo Raap 3372732, 521 2882
või arendusnõunik Piret Anvelt  3372735