Iisaku vald
Est | Eng |
tantsijad
Abivajavast lapsest teavitamine
Abivajavast lapsest teavitamine


Uue lastekaitseseaduse kohaselt, mis jõustus 01.01.2016, on abivajavast lapsest kohustus teatada kõigil isikutel, kellel on olemas teave abivajavast lapsest viivitamata kohaliku omavalitsuse üksusele või lasteabitelefoni numbril 116 111.

Lasteabitelefoni teenuse eesmärgiks on võimaldada kõigil isikutel teatada operatiivselt abivajavast lapsest, tagada saadud info edastamine vajalike spetsialistideni ning pakkuda lastele ja lastega seotud isikutele esmast sotsiaalset nõustamist ja vajadusel kriisinõustamist.
Abivajava või hädaohus oleva lapse puhul on oluline kiire ja efektiivne koostöö erinevate spetsialistide vahel selleks, et tagada talle võimalikult kiire abi. Kui pöördutakse lasteabitelefoni, siis nõustajad selgitavad esmalt välja, kas piisab lihtsalt esmasest nõustamisest, info andmisest helistajale või on vajalik spetsialistide sekkumine ning info edastamine (nt politsei, lastekaitsetöötaja). Infot lastega töötavatele spetsialistidele on võimalik edastada nii anonüümselt, kuid kui pöörduja on nõus, siis edastatakse info koos pöörduja kontaktidega.

Kuidas lasteabitelefon töötab?

Lasteabitelefon töötab ööpäevaringselt ning on helistajatele tasuta, soovi korral võib pöördumine jääda anonüümseks. Nõustamine toimub eesti, vene ning vajadusel ka inglise keeles.
Lasteabitelefoniga saab lisaks telefonile ühendust võtta ka kodulehe kaudu, kus on olemas Chati võimalus (http://www.lasteabi.ee/), kodulehe kaudu on võimalik saata ka e-mail. Lisaks on olemas ka Facebook ja Skype ning Lasteabi äpp.

Millistel juhtudel pöörduda lasteabitelefoni?

  • Laste ja noorte omavahelised konfliktid ning probleemid koolis, kodus, huviringides;
  • laste ja lapsevanemate vahelised konfliktid ja tülid;
  • kiusamine kodus, koolis, huviringides/trennides ja internetis;
  • lapsekasvatamise küsimused;
  • lapse hooldusõiguse küsimused lahku läinud lapsevanemate puhul;
  • hooletusse jäetud laps;
  • telefonikõned, mis on seotud enesevigastamise või enesetapuga;
  • telefonikõned, kus laps on tarvitanud alkoholi/narkootikume või teeb seda keegi, keda ta teab;
  • küsimused laste interneti kasutamise teemadel;
  • füüsiliselt, emotsionaalselt või seksuaalselt väärkoheldud lapse puhul.

Täpsem info ning muud kontaktid on võimalik leida lasteabi kodulehel www.lasteabi.ee

Sotsiaalkindlustusamet
www.sotsiaalkindlustusamet.ee