Iisaku vald
Est | Eng |
tantsijad
Iisaku Vallavalitsus teatab, et Iisaku valla Kuru küla Vogti kinnistu detailplaneering on avalikul väljapanekul 09. oktoobrist kuni 07. novembrini 2017. a
Iisaku Vallavalitsus teatab, et Iisaku valla Kuru küla Vogti kinnistu detailplaneering on avalikul väljapanekul 09. oktoobrist kuni 07. novembrini 2017. a


Iisaku Vallavalitsus teatab, et Iisaku valla Kuru küla Vogti kinnistu detailplaneering on avalikul väljapanekul 09. oktoobrist kuni 07. novembrini 2017. a tööpäeviti kella 9.00-15.00 Iisaku vallamajas aadressil Tartu mnt 56, Iisaku alevik.
Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda Iisaku valla veebilehel www.iisaku.ee. Avalikustamisejärgne avalik arutelu toimub 08. novembril 2017. a algusega kell 10.00 Iisaku vallavolikogu saalis. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kinnistu jagamine kolmeks elamumaa sihtotstarbega krundiks. Planeeringuala suurus on 4300 m².
Ettepanekuid ja vastuväiteid Vogti kinnistu detailplaneeringu kohta saab esitada avaliku väljapaneku jooksul kirjalikult Iisaku Vallavalitsusele (Tartu mnt 56, Iisaku alevik, Iisaku vald, 41101, Ida-Virumaa, tel 33 72730, e-post: iisakuvv@iisaku.ee; kontaktisik on arendusnõunik Piret Anvelt, tel 33 72735; e-post: piret.anvelt@iisaku.ee