Iisaku vald
Est | Eng |
tantsijad
Alutaguse Vallavalitsus kuulutab välja valla sümboolika konkursi
Alutaguse Vallavalitsus kuulutab välja valla sümboolika konkursi


Alutaguse Vallavalitsus kuulutab välja valla sümboolika konkursi
Konkursitöö tuleb esitada hiljemalt 18.12.2017 kell 12.00.
Konkursitöö tuleb tuua või saata posti teel aadressile: Iisaku Vallavalitsus, Tartu mnt 56, Iisaku alevik, Alutaguse vald, märksõnaks „Alutaguse valla sümboolika konkurss“.
Konkursitöö peab sisaldama vähemalt järgmisi elemente:
  • vapi ja lipu kavand värvilisena (vapp ja lipp eraldi lehel);
  • vapi ja lipu kavand mustvalgena (vapp ja lipp eraldi lehel);
  • vapi kasutamise eskiislahendust kirjaplangil, majasildil ja visiitkaardil;
  • kirjeldus ja selgitused kavandil kujutatu sümboolse tähenduse kohta ning piirkonna eripäraga arvestamise kohta (kuni üks A4 lehekülg);
  • konkursitöö võib sisaldada muid kirjeldavad ja illustratiivseid materjale sümboolika kasutusvõimaluste näitlikustamiseks.
Konkursi auhinnafondiks on 3000 eurot, mis jaguneb vastavalt komisjoni otsusele.
Vaata Alutaguse valla sümboolika konkursi tingimusi lisatud failist.
Kontaktisik: Lehti Targijainen, e-post: lehti.targijainen@maetaguse.ee, tel 53055229