Iisaku vald
Est | Eng |
tantsijad
Alutaguse valla valimiskomisjon registreeris 23. oktoobril 2017. a oma otsusega valitud volikogu liikmed, asendusliikmed ja lisamandaadid
Alutaguse valla valimiskomisjon registreeris 23. oktoobril 2017. a oma otsusega valitud volikogu liikmed, asendusliikmed ja lisamandaadid


Alutaguse valla valimiskomisjon võttis 23. oktoobril 2017. a vastu järgmised otsused:
1) otsus nr 9 «Valitud volikogu liikmete registreerimine»;
2) otsus nr 10 «Volikogu asendusliikmete registreerimine»;
3) otsus nr 11 «Lisamandaatide registreerimine».

Valimistulemused loetakse väljakuulutatuks ja volikogu liikme volitused algavad 23.10.2017. a otsuse nr 9 «Valitud volikogu liikmere registreerimine» avalikustamisele järgneval päeval -
24. oktoobril 2017. a.

Alajõe valla, Iisaku valla, Illuka valla, Mäetaguse valla ja Tudulinna valla ühinemise teel moodustatakse uus haldusüksus - Alutaguse vald 24. oktoobril 2017. a.