Iisaku vald
Est | Eng |
tantsijad
Alutaguse Vallavalitsuse 22. novembri 2017. a korraldusega nr 33 on algatatud Alutaguse valla Kuru küla Hundi kinnistu detailplaneeringu koostamine
Alutaguse Vallavalitsuse 22. novembri 2017. a korraldusega nr 33 on algatatud Alutaguse valla Kuru küla Hundi kinnistu detailplaneeringu koostamine


Alutaguse Vallavalitsuse 22. novembri 2017. a korraldusega nr 33 on algatatud Alutaguse valla Kuru küla Hundi kinnistu detailplaneeringu koostamine. Detailplaneeringu algatamist taotleb Osaühingu Kintest KV juhatuse liige Jaano Tukkija. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada kinnistu lõunapoolne osa elamumaa sihtotstarbega kruntideks ja määrata kruntidele ehitusõigus.
Planeeringuala suurus on ca 4,0 ha. Keskkonnamõjude strateegilist hindamist ei algatata.