Iisaku vald
Est | Eng |
Hambaarstid
Piiri Hambaravi (hambaravi ja proteesitööd)
tel 339 3355

Vastuvõtuajad:
Hambaarst Maarja Lust võtab vastu:
esmaspäeval ja kolmapäeval kell 10.00-15.00        

Hambaravi- ja hambaproteeside hüvitis

/Allikas: Eesti Haigekassa - http://www.haigekassa.ee/kindlustatule/hambaravi /

Tasuta hambaravi

Alla 19-aastastele ravikindlustatud isikutele võimaldab haigekassa tasuta hambaravi. Tasuta hambaravi saab ainult Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelus nimetatud teenustele ja haigekassa lepingupartnerite juures.
Täpsemat infot laste hambaravist ja ortodontiast saate siit.
Hambaravi osutatakse tasuta ühe aasta jooksul pärast isiku 19-aastaseks saamist juhul, kui ravivajadus ilmnes isiku viimase visiidi ajal enne 19-aastaseks saamist. Tasuta teenust saab sama hambaraviteenuse osutaja juures, kus ravivajadus tuvastati.
Nii ravikindlustatud, kui ravikindlustamata täiskasvanutel on õigus saada tasuta hambaravina vaid vältimatut abi, mida osutatakse siis, kui abi edasilükkamine või selle andmata jätmine võib põhjustada abivajaja surma või püsiva tervisekahjustuse. Seda, kas tegemist on vältimatu abiga, otsustab hambaarst. Vältimatu abi saamiseks pöörduge palun haigekassa lepingupartnerite poole, sest haigekassa maksab nii ravikindlustatud kui ravikindlustamata täiskasvanule osutatud teenuse eest ainult oma lepingupartneritele.

Hambaraviteenuse hüvitis

Hambaraviteenuse hüvitise maksmist reguleerib sotsiaalministri 16. detsembri 2002. a määrus nr 145.
Hambaraviteenuse hüvitiste liigid on:
 • Hambaravihüvitis
 • Hambaproteesihüvitise kohta leiab täpsemat teavet siit.
Hambaravihüvitist makstakse järgmistele ravikindlustatudisikutele:

 

Hüvitise saaja Hüvitise taotlemiseks esitage haigekassale Hüvitise suurus
aastas
Töövõimetuspensionär või Avaldus 19,18 eurot
vanaduspensionär Hambaraviteenuse eest tasumist tõendav dokument
Üle 63-aastane ravikindlustatud isik
Rase


Avaldus
28,77 eurot
Hambaraviteenuse eest tasumist tõendav dokument
Rasedust tõendav dokument
Alla 1-aastase lapse ema


Avaldus*
Hambaraviteenuse eest tasumist tõendav dokument
Isik, kellel on talle osutatud tervishoiuteenuse tagajärjel tekkinud suurenenud vajadus saada hambaraviteenust.


Avaldus
Hambaraviteenuse eest tasumist tõendav dokument
Hambaraviteenuse suurenenud vajadust tõendav arstitõend
 
 * Avalduses tuleb täiendavalt märkida alla üheaastase lapse ees- ja perekonnanimi ning isikukood

Hambaravihüvitise info

Kui kindlustatul tekib kalendriaasta jooksul õigus erinevatele hüvitistele, on tal õigus taotleda hüvitist sel perioodil ühe temale soodsama määra ulatuses. Näiteks suurenenud hambaraviteenuse vajadusega 65-aastasel töövõimetuspensionäril on õigus saada hüvitist 28,77 euro ulatuses.
Soovi korral on võimalik kanda hüvitis ka lellegi teise (näiteks abikaasa, poeg, tütar) arveldusarvele. Selleks on vaja märkida avaldusele tema isikukood, ees- ja perekonnanimi ning arveldusarve number.
 
Pange tähele!
 • Hüvitis makstakse välja sõltumata kohast, millises Eestimaa piirkonnas või välisriigis on teenus osutatud. Kulutust peab aga kindlasti tõendama korrektse hambaraviteenuse eest tasumist tõendava dokumendiga.
 • Hüvitise saamise õigus aegub kolme aasta jooksul alates teenuse osutamisest.
 • Hüvitise taotlemise avalduse blankett on saadaval haigekassa klienditeenindusbüroodes, Eesti Posti postkontorites ja haigekassa kodulehel. Haigekassa blankette väljastavad, edastavad ja abistavad nende täitmisel ka mõned maavalitsused.
 • Hüvitise saamiseks vajalikud dokumendid saab haigekassale edastada järgnevalt:
  - tuues dokumendid klienditeenindusbüroosse;
  - posti teel, saates dokumendid klienditeenindusbüroosse;
  - e-posti teel, saates allkirjastatud skaneeritud dokumendid aadressil tartu@haigekassa.ee. NB! Skaneeritud dokumentide edastamisel juhime tähelepanu, et haigekassal on õigus andmete kontrollimise vajaduse korral nõuda Teilt makset tõendava originaaldokumendi esitamist.
Lisainfot oma hambaravihüvitise kasutamise kohta on võimalik saada helistades haigekassa infotelefonile 16363 (E-R 8.30-16.30) või riigiportaali www.eesti.ee kaudu.

Hambaproteeside hüvitis
Proteesihüvitist makstakse järgmistele ravikindlustatud isikutele:
 

 

         
  Hüvitise saaja Hüvitise taotlemiseks esitage haigekassale Haigekassa hüvitab kord kolme aasta jooksul  
  Töövõimetuspensionär või Avaldus 255,65 eurot  
  vanaduspensionär Proteesimistööde eest tasumist tõendav dokument  
     
  Üle 63-aastane ravikindlustatud isik  
         
 
 
 
Hambaproteeside teenuse hüvitamise taotlemiseks on kaks võimalust:
 • Kindlustatu esitab hambaproteesi tegijale avalduse.
  Sellega taotleb ta hambaravi teenuse saamist hüvitise võrra soodsamalt ja hüvitise ülekandmist hambaraviteenuse osutajale. Kindlustatu maksab siis hambaproteeside eest summa, mis ületab 255,65 eurot.
 • Kindlustatu esitab haigekassale avalduse ja proteesimistööde eest tasumist tõendava dokumendi.

Seda ainult juhul, kui ta pole esitanud hüvitise saamise avaldust hambaproteesi tegijale. Haigekassa kannab hüvitise kindlustatu pangaarvele 90 päeva jooksul pärast nõutavate dokumentide laekumist haigekassa piirkondlikku osakonda.
Millal täitub 3 aastat ja saab taotleda uuesti hambaproteeside hüvitist?

Kui pensionärile pole varem hambaproteese valmistatud, siis hakatakse 3-aastast perioodi arvestama päevast, millal tema proteesid valmis said. Uuesti tekib tal hambaproteeside hüvitise taotlemise õigus siis, kui sellest kuupäevast on möödunud kolm aastat ning ta pöördub hambaproteeside parandamiseks või uute proteeside tellimiseks hambaarsti juurde.
Hüvitisest kasutamata jäänud osa järgmisse perioodi edasi ei kandu.
Kui kindlustatu ei tea täpselt, kui kaua eelmiste proteeside valmistamisest möödas on, soovitame seda täpsustada proteeside valmistajaga või uurida haigekassast enne hambaarsti juurde minemist. Selleks võib helistada haigekassa infotelefonile 16363 (E–R 8.30–16.30) või kontrollida oma hambaproteeside hüvitise kasutamist riigiportaali www.eesti.ee kaudu.
 
Hambaproteesihüvitise taotlemise näide
Marta esimesed hambaproteesid, mis maksid 195,78 eurot, valmisid 7. mail 2010. Marta esitas haigekassale kulutuse hüvitamiseks avalduse ja teenuse eest tasumist tõendavad dokumendid. Sellest päevas algas Martal kolme aastane hüvitise periood. Haigekassa maksis 90 päeva jooksul avalduse saamisest Marta arveldusarvele proteesihüvitise 195,78 eurot.
2011. aasta novembris pöördus Marta proteeside parandamiseks taaskord arsti poole ning esitas haigekassale uue avalduse ja arve 69,78 eurot. Haigekassa hüvitas 90 päeva jooksul Martale kasutamata hüvitise osa 59,87 eurot (255,65 eurot - 195,78 eurot = 59,87 eurot). Kuna nüüd on Marta kogu proteesihüvitise ära kasutanud, on tal uuesti võimalik hüvitist taotleda alates 2013.aasta 8.maist.
 
Pange tähele!
 • Hüvitis makstakse välja sõltumata kohast, millises Eestimaa piirkonnas või välisriigis on teenus osutatud. Kulutust peab aga kindlasti tõendama korrektse hambaraviteenuse eest tasumist tõendava dokumendiga.
 • Hüvitise saamise õigus aegub kolme aasta jooksul alates teenuse osutamisest.
 • Hüvitise taotlemise avalduse blankett on saadaval haigekassa klienditeenindusbüroodes, Eesti Posti postkontorites ja haigekassa kodulehel. Haigekassa blankette väljastavad, edastavad ja abistavad nende täitmisel ka mõned maavalitsused.
 • Hüvitise saamiseks vajalikud dokumendid saab haigekassale edastada järgnevalt:
  - tuues dokumendid klienditeenindusbüroosse;
  - posti teel, saates dokumendid klienditeenindusbüroosse;
  - e-posti teel, saates allkirjastatud skaneeritud dokumendid aadressil tartu@haigekassa.ee. NB! Skaneeritud dokumentide edastamisel juhime tähelepanu, et haigekassal on õigus andmete kontrollimise vajaduse korral nõuda Teilt makset tõendava originaaldokumendi esitamist.
 
Lisainfot oma hambaravihüvitise kasutamise kohta on võimalik saada helistades haigekassa infotelefonile 16363 (E-R 8.30-16.30) või riigiportaali www.eesti.ee kaudu.


 

arrow Iisaku valla ajaleht 
 
arrow Kasulikud viited
 
arrow Avalda arvamust siit
 
arrow Hajaasustuse programm
 
arrow Pildialbum