Iisaku vald
Est | Eng |
tantsijad
Hajaasustuse programm
Hajaasustuse programmi taotlusvoor avatud

Iisaku Vallavalitsus annab teada, et alates 08.04.2016 avatakse hajaasustuse programmi 2016. a taotlusvoor Iisaku vallas.

Programmis osaleda soovivad isikud saavad programmdokumendis kehtestatud nõuetele vastavaid taotlusi esitada Iisaku Vallavalitsusele kuni  09.06.2016. a.

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Eesmärgi saavutamiseks toetatakse programmist majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad programmi nõuetele. Nõuded taotlejatele ja kaastaotlejatele, toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude loetelu ning taotlemise tingimused on sätestatud riigihalduse ministri 17.03.2016 käskkirjaga nr 073 „Hajaasustuse programmi 2016. a  programmdokument“, mis on kättesaadav EAS-i (http://www.eas.ee/teenus/hajaasustuse-programm/) ja Ida-Viru Maavalitsuse (http://ida-viru.maavalitsus.ee/hajaasustuse-programm) veebilehel. Nimetatud veebilehel on olemas ka taotlusvormid ja muud vajalikud juhendmaterjalid.
Lisainfo:
Iisaku Vallavalitsus: Piret Anvelt  33 72735, 5886 6864, piret.anvelt@iisaku.ee                        
Ida-Viru Maavalitsus:
Galina Paaps:
33 21228, galina.paaps@ida-viru.maavalitsus.ee                                                 
Tiit Toos:
33 21263, tiit.toos@ida-viru.maavalitsus.ee

Vastavalt programmdokumendi punktile 16.2 avalikustab Iisaku Vallavalitsus oma 2016. a hajaasustuse programmi taotluste hindamiseks moodustatud komisjoni järgmises koosseisus:
Komisjoni esimees: Piret Anvelt, liikmed: Sirje Ilves, Ilor Teeväli, Relika Kerem, Paavo Palmet.
                                                                                                                                            
Hajaasustuse programmist 2016. a toetatavate valdkondade prioriteetsus Iisaku vallas on järgmine:
1. veesüsteemid
2. kanalisatsioonisüsteemid
3. juurdepääsuteed
4. autonoomsed elektrisüsteemid
 
Eelistatud sihtrühmad on:
  • lastega pered
  • pered, kus elab puudega inimene


Hajaasustuse programmi raames rahuldati järgmised taotlused

 Iisaku Vallavalitsus annab teada, et 13.07.2016 korraldusega nr 140 „Hajaasustuse programmi taotluste rahuldamine“ rahuldati järgmiste isikute taotlused:

1. Toetuse saaja: Svetlana Titova 
 Titovi kinnistule puurkaevu rajamine.
 Toetuse suurus: 2468.12 eurot.
 Toetuse omafinantseering 1233.88 eurot.
 Planeeritav projekti kestus: viisteist kuud toetuslepingu sõlmimisest.
 
2. Toetuse saaja: Heli Ferschel 
 Jalaka majapidamise puurkaevu rajamine ja joogiveesüsteemi rekonstrueerimine.
 Toetuse suurus: 2113.44 eurot.
 Toetuse omafinantseering: 1056.56 eurot.
 Planeeritav projekti kestus: viisteist kuud toetuslepingu sõlmimisest.
 
3. Toetuse saaja: Deniss Mihhailov 
 Järvendi talu veesüsteemi rajamine.
 Toetuse suurus: 3640.18 eurot.
 Toetuse omafinantseering: 1819.82 eurot.
 Planeeritav projekti kestus: kaksteist kuud toetuslepingu sõlmimisest.
 
4. Toetuse saaja: Heinar Juuse 
 Loogamäe eramu pumpla renoveerimine, rauaeraldusfiltri paigaldus.
 Toetuse suurus: 2961.75 eurot.
 Toetuse omafinantseering: 1480.65 eurot.
 Planeeritav projekti kestus: viisteist kuud toetuslepingu sõlmimisest
 
5. Toetuse saaja: Vambo Kaljumäe 
 Septiku paigaldamine Kaljumäe maaüksusele Tärivere külas.
 Toetuse suurus: 1400.07 eurot.       
 Toetuse omafinantseering: 699.93 eurot.
 Planeeritav projekti kestus: viisteist kuud toetuslepingu sõlmimisest.
 
6. Toetuse saaja: Raivo Tõks 
 Sepa talu kanalisatsiooni väljaehitamine.
 Toetuse suurus: 1400.07 eurot.
 Toetuse omafinantseering: 699.93 eurot.
 Planeeritav projekti kestus: kuus kuud toetuslepingu sõlmimisest.
 
7. Toetuse saaja: Ljudmila Kokorina 
 Kanalisatsioonisüsteemi rajamine Oru kinnistul Kuru külas.
 Toetuse suurus: 2080.10 eurot.
 Toetuse omafinantseering: 1039.90 eurot.
 Planeeritav projekti kestus: kümme kuud toetuslepingu sõlmimisest.
 
 
8. Toetuse saaja: Deniss Mihhailov 
 Järvendi talu kanalisatsioonisüsteemi rajamine.
 Toetuse suurus: 2040.10 eurot.
 Toetuse omafinantseering: 1019.90 eurot.
 Planeeritav projekti kestus: kaksteist kuud toetuslepingu sõlmimisest
 
 
 
 Lisainfo:
 Iisaku Vallavalitsus: Piret Anvelt  33 72735, 5886 6864, piret.anvelt@iisaku.ee                        

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

arrow Iisaku valla ajaleht 
 
arrow Kasulikud viited
 
arrow Avalda arvamust siit
 
arrow Hajaasustuse programm
 
arrow Pildialbum