Iisaku vald
Est | Eng |
Iisaku Gümnaasium
Direktor:   Anneli Bogens
Kontakt:   Tartu mnt 62, Iisaku alevik
                 41101, Ida-Virumaa
                 337 7900
e-post:     iisaku@iisaku.edu.ee

Iisaku Gümnaasiumi koduleht
Iisaku Gümnaasium Facebook-is
Iisaku Gümnaasiumi põhimäärus
 

… on vanade traditsioonidega kool XVIII sajandi II poolest
… on asukohalt soodne nii transpordi suhtes Tartu-Jõhvi mnt. ääres kui ka oma loodusliku keskkonna poolest
… on 2010/2011 õppeaastal 169 õpilasega Iisaku ja ümberkaudsete valdade lastele
… annab võimaluse valikainetena õppida informaatikat, kirjandiõpetust, majandust ja riigikaitset
… aitab erivajadustega lapsi logopeediliste ja parandustundide, aineõpetajate tugiõppe, koduõppe ja individuaalõppekava kaudu
… on huvialaringidest koolis: näitering, lilleseade, ansambel, meediaring, võrkpall ja korvpall, laskmine, suusatamine, loodusring, poiste ja tüdrukute käsitöö
… on kaasaegne arvutiklass Interneti püsiühendusega ka peale koolitunde
 
IISAKU VALLAS VABA AJA VEETMISEKS

… on kaasaegne renoveeritud võimlakompleks staadioniga, suusa-, jooksu- ja jalgrattarajad Tärivere mäel, matkarajad
… on raamatukogu koos Interneti kasutamise võimalusega
… on Iisaku Kunstide Kool, kus erialadeks kunst, tants, laul, klaver, akordion, kitarr, viiul, kannel
… on Iisaku Rahvamaja kus tegutsevad breigirühm Bad Balance, laste laulustuudio ning kaks noortebändi
… on huvitav kultuurikalender breigipeo, teatrietenduste, kontserdite, võistluste ja rahvakalendri tähtpäevade tähistamistega
 
Iisaku Gümnaasiumi Õpilaskodu
… on toimetulekuprobleemidega perede toetamise võimalus laste kaudu võimaldades lastele normaalseid elu- ja õpitingimusi ja võimalusi osaleda lapse arengut toetavas tegevuses
… alustas tegevust veebruaris 2003.aastal
… maksimum õpilaskohtade arv 26,
… on 2- ja 3 kohalised toad tualeti ja pesemisvõimalustega kahe toa peale ning õpilaskodu puhke-mängutuba koos inventariga
… õpilase võimalus õppida koolis, mille juures õpilaskodu asub, vähemalt ühe õppeaasta ulatuses
… on kasvatajate järelvalvega ööpäevaringselt ning oma sisekorraga
… on garanteeritud toitlustusega 4 korda päevas
… on lapse võimalus osaleda huvialategevusega

 
arrow Iisaku valla ajaleht 
 
arrow Kasulikud viited
 
arrow Avalda arvamust siit
 
arrow Hajaasustuse programm
 
arrow Pildialbum