Iisaku vald
Est | Eng |
tantsijad
e-teenused ja blanketid
e-blanketid (Riigiportaal)

Riigiportaal on keskkond, kus riigiasutustel ja kohalikel omavalitsustel on võimalik pakkuda oma teenuseid kodanikele. Näiteks saavad kodanikud täita ja saata avaldusi linna- või vallavalitsusele, teha erinevaid toiminguid riiklikes registrites, allkirjastada digitaalseid dokumente jne.

Riigiportaali eesmärgiks on, et inimesed ei peaks iga paberi pärast linna- või vallavalitsusse minema, vaid saaksid dokumente korda ajada interneti teel, mis on mugavam nii kodanikule kui ka ametnikule.

Riigiportaali saab siseneda aadressilt 
 http://www.eesti.ee/  kasutades selleks ID-kaarti ja kaardilugejat, mobiil-ID'd või elektronpanga kasutajatunnuseid.


Rahvastikuregistri e-teenused

Rahvastikuregistri e-teenused on kättesaadavad riigiportaalis www.eesti.ee.
Teenuste kasutamiseks on vajalik isiku tuvastamine ID kaardiga, mobiiltelefoniga või internetipanga kaudu. Dokumendid allkirjastatakse digitaalselt.

Elukohateate esitamine  - teenus võimaldab edastada uued elukoha andmed rahvastikuregistrile.
Ruumi omaniku avaldus elukoha aadresside muutmiseks   – eluruumi omaniku taotlus isiku rahvastikuregistrisse kantud elukoha aadressi andmete muutmiseks.
Enda andmete päring   - päring võimaldab isikul näha enda aktuaalseid andmeid rahvastikuregistris. Samuti kuvatakse isikuga seotud kehtivate dokumentide loetelu.


X-tee päringute portaal

X-tee päringute portaal on ühtne keskkond erinevatest andmekogudest päringute tegemiseks.
X-tee päringute portaal annab kõigile Eesti isikukoodi omavatele inimestele võimaluse sooritada neid X-tee päringuid, mis on avaliku teenuse kaudu kasutamiseks lubatud.

Suur osa päringutest on sellised, mille kaudu inimesed saavad omaenese andmeid küsida. Ka teiste päringute puhul on oluline, et andmekogule oleks teada, kes päringut sooritab. Sellepärast eeldab portaali kasutamine, et kasutaja eelnevalt tõendaks portaalile oma isikut.


X-tee päringute portaal
Lisainfo X-tee päringute portaali kohta


Kui tekib küsimusi X-tee või portaali kasutamise osas, siis saab abi X-tee keskusest.


AVALDUSTE BLANKETID


Avalduste ja taotluste täitmiseks võite vastava vormi välja trükkida ja täita käsitsi või arvutis, kirjutades vastavatesse lahtritesse või joonte peale ning seejärel trükkida ja allkirjastada.

Elukohateade

Avaliku ürituse loa taotlus

Ehitada soovija leiab vajalikud blanketid ehitisregistri koduleheküljelt https://www.mkm.ee/et/ehitisregisterIisaku vallas mittetulunduslikuks tegevuseks esitatavad taotlused: 

Taotlus mittetulundusliku tegevustoetuse saamiseks
Taotlus ürituste toetuse ja projektitoetuse saamiseks
Taotlus noorte toetuse saamiseks
Toetuse kasutamise aruanne

Iisaku valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuse andmise kord

SOTSIAALVALDKONNA ÕIGUSAKTID JA TAOTLUSTE VORMID

 


 

arrow Iisaku valla ajaleht 
 
arrow Kasulikud viited
 
arrow Avalda arvamust siit
 
arrow Hajaasustuse programm
 
arrow Pildialbum