Iisaku vald
Est | Eng |
Detailplaneeringud

Iisaku Vallavolikogu 20. aprilli 2017. a otsusega nr 173 otsustati algatada Vogti kinnistu detailplaneering.

volikogu otsus
http://www.iisaku.ee/img/image/1_Vogti_DP_olemasolev_olukord.pdf
http://www.iisaku.ee/img/image/2_Vogti_DP_p6hijoonis_tehnov6rkudega.pdf
http://www.iisaku.ee/img/image/Vogti_DP_seletuskiri2.pdf
Lisad
Pilt 1
Pilt 2
Pilt 3

___________________________________________________________________________
Kauksi Rannahoone eelprojekt:
 
 

Iisaku Vallavolikogu on kehtestanud järgmised detailplaneeringud:
 • Vilve maaüksuse detailplaneering (10.06.2004. a määrus nr 14) Plaan Seletuskiri
 • Kivistiku ja Keskküla maaüksuste detailplaneering (05.08.2004. a määrus nr 16)
  Kivistiku plaan  Keskküla plaan  Seletuskiri
 • Välja maaüksuse detailplaneering (23.09.2004. a määrus nr 20) Plaan Seletuskiri
 • Ploomi maaüksuse detailplaneering (17.03.2005. a määrus nr 7)  Plaan  Seletuskiri
 • Voore maaüksuse detailplaneering (27.04.2006. a otsus nr 14)
 • Sõtka maaüksuse detailplaneering (19.10.2006. a otsus nr 30) Plaan Seletuskiri
 • Mikidina maaüksuse detailplaneering (19.10.2006. a otsus nr 31) Plaan  Seletuskiri
 • Trellina II maaüksuse detailplaneering (15.02.2007. a otsus nr 8) Plaan Seletuskiri
 • Kruusaaugu maaüksuse detailplaneering (21.06.2007. a otsus nr 29) Plaan  Seletuskiri
 • Hane maaüksuse detailplaneering (21.06.2007. a otsus nr 30) Plaan  Seletuskiri
 • Kandle maaüksuse detailplaneering (20.12.2007. a otsus nr 47) Plaan  Seletuskiri
 • Rannametsa maaüksuse detailplaneering (21.02.2008. a otsus nr 11) Plaan  Seletuskiri
 • Tamme maaüksuse detailplaneering (21.02.2008. a otsus nr 12) Plaan  Seletuskiri
 • Uuselamurajooni maaüksuse detailplaneering (26.06.2008. a otsus nr 24) Plaan  Seletuskiri
 • Jaaniku, Vaarika mü detailplaneering (18.09.2008 otsus nr 32) Plaan  Seletuskiri
 • Juuse mü detailplaneering (18.09.2008. otsus nr 31) Plaan  Seletuskiri
 • Marja mü detailplaneering (24.04.2009, otsus nr 28) Plaan  Seletuskiri
 • Tartu mnt 15 krundi detailplaneering (26.03.2015 otsus nr 72) Plaan Seletuskiri
 • Tartu mnt 55 kinnistu ja seda ümbritseva maa-ala detailplaneering (27.02.2012. a otsus nr 107) Plaan Seletuskiri
 • Kauksi rannaala detailplaneering (23.05.2013 otsus nr 150) Plaan Seletuskiri
 • Iisaku valla Tärivere küla ja Iisaku aleviku riigimaantee nr 13155 Tärivere - Iisaku äärse jalg- ja jalgrattatee detailplaneering (22.10.2015. a otsus nr 96) Plaan1 Plaan2 Seletuskiri
 • Iisaku valla Kuru küla Nurga kinnistu  detailplaneering (24.09.2015. a otsus nr 92) Plaan Seletuskiri
 • Ida-Virumaal Kauksi külas asuva Pukatsi kinnistu detailplaneering Plaan Seletuskiri

 

arrow Iisaku valla ajaleht 
 
arrow Kasulikud viited
 
arrow Avalda arvamust siit
 
arrow Hajaasustuse programm
 
arrow Pildialbum