Iisaku vald
Est | Eng |
Turism

TERE TULEMAST IISAKU VALDA!Turism on Iisaku valla majandustegevuse ja ettevõtluse üks peamisi prioriteete. Iisaku valla tulevik sõltub väga paljuski turistidele suunatud tegevusest, spordi ja vabaaja veetmise võimaluste arendamisest. Valla territooriumil osutavad turismiteenust mitmed asutused nagu näiteks Kauksi puhkeküla, Kauksi telklaager, Kauksi puhkemaja, Kuru puhkemajad, Kuru puhkemaja, RMK Kauksi puhkeala, Vaikla Puhkekeskus, Tagametsa puhkemaja. 

Valla suurim turismimagnet on Peipsi järve põhjarannik. On korrastatud ja rajatud täiendavaid parkimiskohti. Puhkemajandust korraldab ja loodushoiu eest vastutab Riikliku Metsamajandamise Keskus läbi Kauksi Looduskeskuse. Turistide meeliskohad on lisaks veel Tärivere mäe vaatetorn, Jõuga ja Võhma järved, Iisaku muuseum, kirik, Kotka ja Kauksi matkarada, ümberkaudsed seenemetsad ja jahialad.

KAUKSI RANNA SUPLUSVEE PROFIIL

Eestis reguleerib vee kasutamist ja kaitset veeseadus. Inimese tervise kaitsmist, haiguste ennetamist ja tervise edendamist reguleerib rahvatervise seadus. Vastavalt sellele peab suplusvesi olema ohutu, mis on üheks elukeskkonna- ja tervisekaitse põhinõudeks.
 
Vabariigi Valitsuse 03.04.2008. a  määrus nr 74 „Nõuded suplusveele ja supelrannale” kehtestab nõuded suplusveele ja supelrannale, suplusvee seirele, klassifitseerimisele ja kvaliteedi juhtimisele ning üldsusele suplusvee kvaliteedi kohta teabe andmisele.
 
Terviseameti poolt on kooskõlastatud Kauksi ranna suplusvee proovide võtmine ja analüüsimine. Suplusvee seirekalendri järgi tuleb võtta  ametlikest supluskohtadest proovid enne hooaja algust ning lisaks veel 3 proovi suplushooaja vältel.
 
Kauksi rannaala pikkus on 400 meetrit ja laius 20 meetrit.
 
Supluskohas on veesõidukitega liiklemine keelatud.
 
 Rannas ei ole lubatud ujutada koeri.
 
Suplusvees analüüsitakse järgmiste mikroorganismide sisaldust: Soole enterokokid (Fekaalsed streptokokid) ja Escherichia coli (E. Coli).

KAUKSI RANNA VEE ANALÜÜS (august 2017)

Täiendavat teavet leiab Terviseameti veebilehelt.
 
Terviseamet:                                            
Paldiski mnt 81, 10617 Tallinn     
Tel: 694 3500                                   
E-post: kesk@terviseamet.ee           

Terviseameti Ida talitus: 
Kalevi 10, Kohtla-Järve      
Tel: 337 5214 
E-post: ida@terviseamet.ee 

Iisaku Vallavalitsus 
Tartu mnt 56, 41101 Iisaku
Tel. 337 2730
E-post: iisakuvv@iisaku.ee
 

arrow Iisaku valla ajaleht 
 
arrow Kasulikud viited
 
arrow Avalda arvamust siit
 
arrow Hajaasustuse programm
 
arrow Pildialbum