Iisaku vald
Est | Eng |
Sotsiaalabi

Sotsiaalnõunik Relika Kerem tel 337 2737, mobiil 55667567 

Lastekaitsespetsialist Julia Lehtla tel 337 2739, mobiil 51925475
  
Vastuvõtuajad E, K, N 10.00 -12.00, 13.00 - 15.00


 

SOTSIAALVALDKONNA ÕIGUSAKTID JA TAOTLUSTE VORMID:

Iisaku valla eelarvest täiendavate sotsiaaltoetuste taotlemise ja maksmise tingimused ja kord

Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärad

Hoolduse seadmise, hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise kord

Puudega lapse hooldajale hooldajatoetuse maksmise tingimused ja kord

Täiendavate sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine

Vajaduspõhine peretoetus

Sotsiaalkorteri üürile andmise ja kasutamise kord

Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord

 

arrow Iisaku valla ajaleht 
 
arrow Kasulikud viited
 
arrow Avalda arvamust siit
 
arrow Hajaasustuse programm
 
arrow Pildialbum