Iisaku vald
Est | Eng |
Õigusaktid

Tulenevalt «Kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest» on vallavolikogul ja vallavalitsusel õigus anda vastavalt oma pädevusele üldaktidena määrusi, vallavolikogul on õigus üksikaktidena vastu võtta otsuseid, vallavalitsusel anda korraldusi.
Vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktid kehtivad Iisaku valla haldusterritooriumil seadusega ja Iisaku valla õigusaktidega sätestatud korras, samuti Iisaku vallale kuuluva vara osas, mis asub väljapool Iisaku valla haldusterritooriumi.

Iisaku Vallavolikogu ja Iisaku Vallavalitsuse jõustunud määrused on avaldatud  Riigi Teatajas.
 Vallavolikogu õigusaktid on avaldatud valla dokumendiregistris.

 


Vallavolikogu otsused

Amphora dokumendiregistris avaldatud otsused alates 01.01.2008. a
2007. a otsused
2006. a otsused
2005. a otsused


 

arrow Iisaku valla ajaleht 
 
arrow Kasulikud viited
 
arrow Avalda arvamust siit
 
arrow Hajaasustuse programm
 
arrow Pildialbum