Iisaku vald
Est | Eng |
Valla arengukava, uuringud, analüüsid

Iisaku valla arengukava 2014 - 2025

Iisaku valla eelarvestrateegia aastateks 2016-2019
Iisaku valla eelarvestrateegia aastateks 2015-2018
Iisaku valla eelarvestrateegia aastateks 2014-2017


Iisaku valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2016-2028 


UURINGUD JA ANALÜÜSID

Iisaku Lasteaia "Kurekell" ühendamise võimalikkus Iisaku Gümnaasiumiga

Efektiivsuse suurendamine Iisaku valla majandamisel

Kauksi ranna-ala turismitooote väljaarendamise teostatavus- ja tasuvusanaüüs

Lõunaregiooni arenguvõimalused

Iisaku valla raport
(TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL TALLINNA KOLLEDŽ
Jürgen Luht, Kristin Lõppe)
arrow Iisaku valla ajaleht 
 
arrow Kasulikud viited
 
arrow Avalda arvamust siit
 
arrow Hajaasustuse programm
 
arrow Pildialbum